Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 31 jan 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: Raadzaal

2018 - Aankoop van een compacte straatveegmachine - goedkeuring eindafrekening

Goedgekeurd

2. 2018 - Aankoop van een compacte straatveegmachine - goedkeuring eindafrekening

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Goedgekeurd

3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Tijdelijk afsluiten van Wezepoelstraat - levering predallen - 11/02/2022

Goedgekeurd

4. Tijdelijk afsluiten van Wezepoelstraat - levering predallen - 11/02/2022
Tijdelijk afsluiten van Wezepoelstraat - levering predallen - 11/02/2022

Aansluiting Avermaat - PV van ingebrekestelling 23

Goedgekeurd

5. Aansluiting Avermaat - PV van ingebrekestelling 23

Aanleg recyclagepark: verslagen

Goedgekeurd

6. Aanleg recyclagepark: verslagen

Tijdelijk afsluiten van Mespeleir - kappen van populieren met grijpkraan

Goedgekeurd

7. Tijdelijk afsluiten van Mespeleir - kappen van populieren met grijpkraan
Tijdelijk afsluiten van Mespeleir - kappen van populieren met grijpkraan

Sneukeltocht - Scouts en Gidsen Zele - 26 februari 2022

Goedgekeurd

8. Sneukeltocht - Scouts en Gidsen Zele - 26 februari 2022
Sneukeltocht - Scouts en Gidsen Zele - 26 februari 2022

36e Reynaertwandeltocht - 10 april 2022

Goedgekeurd

9. 36e Reynaertwandeltocht - 10 april 2022
36e Reynaertwandeltocht - 10 april 2022

Loopwedstrijd - New Years Run Heikant - 4,5 en 6 maart 2022

Goedgekeurd

10. Loopwedstrijd - New Years Run Heikant - 4,5 en 6 maart 2022
Loopwedstrijd - New Years Run Heikant - 4,5 en 6 maart 2022

Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/023

Goedgekeurd

11. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/023
Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Rijkenhoek 58.

Goedkeuring jaaractieplan 2021-2022 openbare verlichting

Goedgekeurd

12. Goedkeuring jaaractieplan 2021-2022 openbare verlichting

Alois De Beulelaan 18 - overgroeide haag

Goedgekeurd

13. Alois De Beulelaan 18 - overgroeide haag
Aanschrijven van de eigenaar voor het verwijderen van de haag, gelegen te hoek A. De Beulelaan 18-H. Staesstraat

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021179609 - Spinnerijstraat 14

Goedgekeurd

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021179609 - Spinnerijstraat 14
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen en exploiteren van een hoogspanningscabine met transformator, gelegen te Zele, Spinnerijstraat 14.

Melding - OMV_20220002606 - Bakkerstraat 29 - bronbemaling

Goedgekeurd

15. Melding - OMV_20220002606 - Bakkerstraat 29 - bronbemaling
Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling voor het uitvoeren van funderingswerken en het plaatsen van een regenwaterput, gelegen Bakkerstraat 29, 9240 Zele.

Melding - OMV_2022009523 - Kil 4 - bronbemaling

Goedgekeurd

16. Melding - OMV_2022009523 - Kil 4 - bronbemaling
Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling voor het plaatsen van een IBA, gelegen Kil 4, 9240 Zele.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021160520 - Meerskant zn

Goedgekeurd

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021160520 - Meerskant zn
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van twee woningen, gelegen te Zele, Meerskant zn, gekadastreerd sie. C/2278/A.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_20211609653 - Felix Timmermansstraat 24

Goedgekeurd

18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_20211609653 - Felix Timmermansstraat 24
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het uitbreiden van de woning, gelegen te Zele, Felx Timmermansstraat 24, gekadastreerd sie. C/0028/A.

Melding - OMV_2022010661 - Baaikensstraat - bronbemaling

Goedgekeurd

19. Melding - OMV_2022010661 - Baaikensstraat - bronbemaling
Het college neemt akte van van de melding van een bronbemaling gelegen op het openbaar domein in de Baaikensstraat thv huisnummer 9.

Melding - OMV_2022009966 - Dijkstraat 188A - gastank

Goedgekeurd

20. Melding - OMV_2022009966 - Dijkstraat 188A - gastank
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een propaangastank, gelegen Dijkstraat 188a, 9240 Zele.

Voedselbos - plaatsen picknickbank

Goedgekeurd met opmerkingen

21. Voedselbos - plaatsen picknickbank
Het college beslist de picknickbank die in de 'Blauwe kuip' staat te verplaatsen naar het Voedselbos.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021153807 - Europalaan 101

Goedgekeurd

22. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021153807 - Europalaan 101
Weigeren van de omgevingsaanvraag aangaande het regulariseren van het herbouwen van een bijgebouw bij de woning, gelegen te Zele, Europalaan 101, gekadastreerd sie. A/1256/K.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008403 - Rinkhout 41

Goedgekeurd

23. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008403 - Rinkhout 41
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het rooien van 2 bomen, gelegen te Zele, Rinkhout 41, gekadastreerd sie. B/0724/A4.

Aanvraag splitsing -Dwarsstraat

Goedgekeurd

24. Aanvraag splitsing -Dwarsstraat
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Dwarsstraat, gekadastreerd sie. C/1053.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021169534 - Cesar Meeusstraat 27

Goedgekeurd met opmerkingen

25. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021169534 - Cesar Meeusstraat 27
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een handelspand en het wijzigen van de functie, gelegen te Zele, Cesar Meeusstraat 27, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0219/R

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021166920 - Van Hesedreef 34

Goedgekeurd

26. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021166920 - Van Hesedreef 34
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een eengezinswoning, waarbij de bestaande achterbouw gesloopt en opnieuw gebouwd wordt, gelegen te Zele, Van Hesedreef 34.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

28. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

29. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

30. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

31. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

32. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Samenwerkingsovereenkomst externe ambtenaar lokale economie

Goedgekeurd met opmerkingen

33. Samenwerkingsovereenkomst externe ambtenaar lokale economie
Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van hulp van een externe ambtenaar lokale economie

Samenwerkingsovereenkomst UiTPAS met Sport Vlaanderen

Goedgekeurd

34. Samenwerkingsovereenkomst UiTPAS met Sport Vlaanderen
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen rond het gebruik van UiTPAS voor de Sport na School activiteiten in Zele.

Zeelse komiesendagen 12/03/2022

Goedgekeurd met opmerkingen

35. Zeelse komiesendagen 12/03/2022
Organisatie Zeelse komiesendagen op 12/03/2022.

Standplaats op de wekelijkse markt Share4mobility

Goedgekeurd

36. Standplaats op de wekelijkse markt Share4mobility

Aanduiden selectiejury deskundige Financiën

Goedgekeurd

38. Aanduiden selectiejury deskundige Financiën
Aanduiden selectiejury deskundige Financiën

Verkoop roerend patrimonium Gemeente Zele dmv een online veiling

Goedgekeurd

39. Verkoop roerend patrimonium Gemeente Zele dmv een online veiling
Het college besluit om voor de openbare verkoop van roerend patrimonium van de gemeente beroep te doen op een gespecialiseerd veilinghuis.

Uitvoerbaarverklaring kohier combitaks - generatie 3

Goedgekeurd

40. Uitvoerbaarverklaring kohier combitaks - generatie 3
Het kohier 'combitaks generatie 3' wordt uitvoerbaar verklaard.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar domein - gen 6

Goedgekeurd

41. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar domein - gen 6
Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 6' wordt uitvoerbaar verklaard.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone - generatie 1 - indeling januari

Goedgekeurd

42. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone - generatie 1 - indeling januari
Het kohier 'belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone generatie 1 indeling januari' wordt uitvoerbaar verklaard.

Aanstellen advocaat in de zaak Electrabel Green Projects Flanders nv t./Gemeente Zele - belasting op masten en pylonen aj 2020

Goedgekeurd

43. Aanstellen advocaat in de zaak Electrabel Green Projects Flanders nv t./Gemeente Zele - belasting op masten en pylonen aj 2020
Het college stelt een advocaat aan in de zaak Electrabel Green Projects Flanders nv t./Gemeente Zele: beroep tegen belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2020.

<>2. 2018 - Aankoop van een compacte straatveegmachine - goedkeuring eindafrekening

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Tijdelijk afsluiten van Wezepoelstraat - levering predallen - 11/02/2022

Tijdelijk afsluiten van Wezepoelstraat - levering predallen - 11/02/2022
Tijdelijk afsluiten van Wezepoelstraat - levering predallen - 11/02/2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Aansluiting Avermaat - PV van ingebrekestelling 23

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Aanleg recyclagepark: verslagen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Tijdelijk afsluiten van Mespeleir - kappen van populieren met grijpkraan

Tijdelijk afsluiten van Mespeleir - kappen van populieren met grijpkraan
Tijdelijk afsluiten van Mespeleir - kappen van populieren met grijpkraan
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Sneukeltocht - Scouts en Gidsen Zele - 26 februari 2022

Sneukeltocht - Scouts en Gidsen Zele - 26 februari 2022
Sneukeltocht - Scouts en Gidsen Zele - 26 februari 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. 36e Reynaertwandeltocht - 10 april 2022

36e Reynaertwandeltocht - 10 april 2022
36e Reynaertwandeltocht - 10 april 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Loopwedstrijd - New Years Run Heikant - 4,5 en 6 maart 2022

Loopwedstrijd - New Years Run Heikant - 4,5 en 6 maart 2022
Loopwedstrijd - New Years Run Heikant - 4,5 en 6 maart 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/023

Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Rijkenhoek 58.
Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Rijkenhoek 58.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Goedkeuring jaaractieplan 2021-2022 openbare verlichting

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Alois De Beulelaan 18 - overgroeide haag

Aanschrijven van de eigenaar voor het verwijderen van de haag, gelegen te hoek A. De Beulelaan 18-H. Staesstraat
Aanschrijven van de eigenaar voor het verwijderen van de haag, gelegen te hoek A. De Beulelaan 18-H. Staesstraat
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021179609 - Spinnerijstraat 14

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen en exploiteren van een hoogspanningscabine met transformator, gelegen te Zele, Spinnerijstraat 14.
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen en exploiteren van een hoogspanningscabine met transformator, gelegen te Zele, Spinnerijstraat 14.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Melding - OMV_20220002606 - Bakkerstraat 29 - bronbemaling

Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling voor het uitvoeren van funderingswerken en het plaatsen van een regenwaterput, gelegen Bakkerstraat 29, 9240 Zele.
Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling voor het uitvoeren van funderingswerken en het plaatsen van een regenwaterput, gelegen Bakkerstraat 29, 9240 Zele.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Melding - OMV_2022009523 - Kil 4 - bronbemaling

Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling voor het plaatsen van een IBA, gelegen Kil 4, 9240 Zele.
Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling voor het plaatsen van een IBA, gelegen Kil 4, 9240 Zele.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021160520 - Meerskant zn

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van twee woningen, gelegen te Zele, Meerskant zn, gekadastreerd sie. C/2278/A.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van twee woningen, gelegen te Zele, Meerskant zn, gekadastreerd sie. C/2278/A.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_20211609653 - Felix Timmermansstraat 24

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het uitbreiden van de woning, gelegen te Zele, Felx Timmermansstraat 24, gekadastreerd sie. C/0028/A.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het uitbreiden van de woning, gelegen te Zele, Felx Timmermansstraat 24, gekadastreerd sie. C/0028/A.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Melding - OMV_2022010661 - Baaikensstraat - bronbemaling

Het college neemt akte van van de melding van een bronbemaling gelegen op het openbaar domein in de Baaikensstraat thv huisnummer 9.
Het college neemt akte van van de melding van een bronbemaling gelegen op het openbaar domein in de Baaikensstraat thv huisnummer 9.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Melding - OMV_2022009966 - Dijkstraat 188A - gastank

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een propaangastank, gelegen Dijkstraat 188a, 9240 Zele.
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een propaangastank, gelegen Dijkstraat 188a, 9240 Zele.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21. Voedselbos - plaatsen picknickbank

Het college beslist de picknickbank die in de 'Blauwe kuip' staat te verplaatsen naar het Voedselbos.
Het college beslist de picknickbank die in de 'Blauwe kuip' staat te verplaatsen naar het Voedselbos.
Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>22. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021153807 - Europalaan 101

Weigeren van de omgevingsaanvraag aangaande het regulariseren van het herbouwen van een bijgebouw bij de woning, gelegen te Zele, Europalaan 101, gekadastreerd sie. A/1256/K.
Weigeren van de omgevingsaanvraag aangaande het regulariseren van het herbouwen van een bijgebouw bij de woning, gelegen te Zele, Europalaan 101, gekadastreerd sie. A/1256/K.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008403 - Rinkhout 41

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het rooien van 2 bomen, gelegen te Zele, Rinkhout 41, gekadastreerd sie. B/0724/A4.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het rooien van 2 bomen, gelegen te Zele, Rinkhout 41, gekadastreerd sie. B/0724/A4.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Aanvraag splitsing -Dwarsstraat

Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Dwarsstraat, gekadastreerd sie. C/1053.
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Dwarsstraat, gekadastreerd sie. C/1053.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021169534 - Cesar Meeusstraat 27

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een handelspand en het wijzigen van de functie, gelegen te Zele, Cesar Meeusstraat 27, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0219/R
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een handelspand en het wijzigen van de functie, gelegen te Zele, Cesar Meeusstraat 27, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0219/R
Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>26. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021166920 - Van Hesedreef 34

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een eengezinswoning, waarbij de bestaande achterbouw gesloopt en opnieuw gebouwd wordt, gelegen te Zele, Van Hesedreef 34.
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een eengezinswoning, waarbij de bestaande achterbouw gesloopt en opnieuw gebouwd wordt, gelegen te Zele, Van Hesedreef 34.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33. Samenwerkingsovereenkomst externe ambtenaar lokale economie

Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van hulp van een externe ambtenaar lokale economie
Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van hulp van een externe ambtenaar lokale economie
Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>34. Samenwerkingsovereenkomst UiTPAS met Sport Vlaanderen

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen rond het gebruik van UiTPAS voor de Sport na School activiteiten in Zele.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen rond het gebruik van UiTPAS voor de Sport na School activiteiten in Zele.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35. Zeelse komiesendagen 12/03/2022

Organisatie Zeelse komiesendagen op 12/03/2022.
Organisatie Zeelse komiesendagen op 12/03/2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>36. Standplaats op de wekelijkse markt Share4mobility

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38. Aanduiden selectiejury deskundige Financiën

Aanduiden selectiejury deskundige Financiën
Aanduiden selectiejury deskundige Financiën
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39. Verkoop roerend patrimonium Gemeente Zele dmv een online veiling

Het college besluit om voor de openbare verkoop van roerend patrimonium van de gemeente beroep te doen op een gespecialiseerd veilinghuis.
Het college besluit om voor de openbare verkoop van roerend patrimonium van de gemeente beroep te doen op een gespecialiseerd veilinghuis.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40. Uitvoerbaarverklaring kohier combitaks - generatie 3

Het kohier 'combitaks generatie 3' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'combitaks generatie 3' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar domein - gen 6

Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 6' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 6' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone - generatie 1 - indeling januari

Het kohier 'belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone generatie 1 indeling januari' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone generatie 1 indeling januari' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43. Aanstellen advocaat in de zaak Electrabel Green Projects Flanders nv t./Gemeente Zele - belasting op masten en pylonen aj 2020

Het college stelt een advocaat aan in de zaak Electrabel Green Projects Flanders nv t./Gemeente Zele: beroep tegen belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2020.
Het college stelt een advocaat aan in de zaak Electrabel Green Projects Flanders nv t./Gemeente Zele: beroep tegen belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2020.
Pdf-versie
Goedgekeurd