Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 25 apr 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 25 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: raadzaal

Herverdeling bevoegdheden schepen Francis De Donder

Goedgekeurd

1. Herverdeling bevoegdheden schepen Francis De Donder
Het college beslist de bevoegdheden van schepen FrancIs De Donder te herverdelen.

City Trail Run - Boksteam Zele - 14 mei 2022

Goedgekeurd

3. City Trail Run - Boksteam Zele - 14 mei 2022
City Trail Run - Boksteam Zele - 14 mei 2022

Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/129

Goedgekeurd

4. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/129
Het college verleend toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Lokerenbaan 19.

Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/130

Goedgekeurd

5. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/130
Het college verleend toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Langevelde 8.

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat - onteigeningen - laatste onderhandelingen Van Kerckhove

Goedgekeurd

6. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat - onteigeningen - laatste onderhandelingen Van Kerckhove

Openluchtmis Tuimelaarskapel - 30 april 2022

Goedgekeurd

7. Openluchtmis Tuimelaarskapel - 30 april 2022
Openluchtmis Tuimelaarskapel - 30 april 2022

Carwash op Marktplein door Scouts Zele - 14 mei 2022

Goedgekeurd

8. Carwash op Marktplein door Scouts Zele - 14 mei 2022
Carwash op Marktplein door Scouts Zele - 14 mei 2022

Tijdelijk éénrichtingsverkeer van Kromme Heistraat richting Pierdauwstraat

Goedgekeurd

9. Tijdelijk éénrichtingsverkeer van Kromme Heistraat richting Pierdauwstraat
Tijdelijk éénrichtingsverkeer van Kromme Heistraat richting Pierdauwstraat

Gezinsmarkt - kerkplein Durmen - inname openbaar domein 15 mei 2022

Goedgekeurd

10. Gezinsmarkt - kerkplein Durmen - inname openbaar domein 15 mei 2022
Gezinsmarkt - kerkplein Durmen - inname openbaar domein 15 mei 2022

Buurtfeest Kortestraat - 7 mei 2022 - tijdelijk afsluiten straat

Goedgekeurd

11. Buurtfeest Kortestraat - 7 mei 2022 - tijdelijk afsluiten straat
Buurtfeest Kortestraat - 7 mei 2022 - tijdelijk afsluiten straat

Speelstraat te Smeiersberg - 26 mei 2022

Goedgekeurd

12. Speelstraat te Smeiersberg - 26 mei 2022
Speelstraat te Smeiersberg - 26 mei 2022

Nieuwbouw brandweerkazerne - voorontwerp en aangepaste raming

Goedgekeurd

13. Nieuwbouw brandweerkazerne - voorontwerp en aangepaste raming

Werken Nutsmaatschappijen - plaatsen glasvezelbuis voor aansluiting van een professionele klant - Heikensstraat-Touwslagerstraat (N/AND/2022/118)

Goedgekeurd

14. Werken Nutsmaatschappijen - plaatsen glasvezelbuis voor aansluiting van een professionele klant - Heikensstraat-Touwslagerstraat (N/AND/2022/118)

Project AWV - Zele N445 fietsrelanceplan Gentsesteenweg - signalisatieplannen

Goedgekeurd

15. Project AWV - Zele N445 fietsrelanceplan Gentsesteenweg - signalisatieplannen

Rommelmarkt te Jutestraat en Zwartemolenstraat - 4 juni 2022

Goedgekeurd

16. Rommelmarkt te Jutestraat en Zwartemolenstraat - 4 juni 2022
Rommelmarkt te Jutestraat en Zwartemolenstraat - 4 juni 2022

HUDI Klinkerwerken - Driesstraat - verbreden van voetpad

Goedgekeurd

17. HUDI Klinkerwerken - Driesstraat - verbreden van voetpad
HUDI Klinkerwerken - Driesstraat - verbreden van voetpad

2022 - vernieuwen toplagen diverse locaties (Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan) - goedkeuring gunning

Goedgekeurd

18. 2022 - vernieuwen toplagen diverse locaties (Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan) - goedkeuring gunning
Gunning van de overheidsopdracht voor het vernieuwen van toplagen op diverse locaties in de gemeente (Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)

Verlengen overeenkomst uitbating fietspunt door MO-Clean

Goedgekeurd

19. Verlengen overeenkomst uitbating fietspunt door MO-Clean

Melding - OMV_2021143334 - Poldergotestraat 12A

Goedgekeurd

24. Melding - OMV_2021143334 - Poldergotestraat 12A
Het college neemt akte van de melding van de exploitatie van een aannemersbedrijf met magazijn (Herwebo BV), gelegen Poldergotestraat 12A.

melding - OMV_2022034380 - Kamershoek 60

Goedgekeurd

25. melding - OMV_2022034380 - Kamershoek 60
aktename van de melding voor het renoveren van een woning gelegen te Zele, Kamershoek 60

Aanvraag splitsing - Europalaan 234

Goedgekeurd

26. Aanvraag splitsing - Europalaan 234
Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Europalaan 234.

Melding - OMV_2022054253 - Langevelde 27

Goedgekeurd

27. Melding - OMV_2022054253 - Langevelde 27
aktename van de melding van het bouwen van een carport met zonnepannelen gelegen te Langevelde 27

Aanvraag omgevingsvergunning - OMv_2022030040 - Neereindestraat zn

Goedgekeurd

28. Aanvraag omgevingsvergunning - OMv_2022030040 - Neereindestraat zn
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een woning en een garage, gelegen te Zele, Neereindestraat zn.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008168 - Eekstraat zn

Goedgekeurd

29. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008168 - Eekstraat zn
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bijstellen van een verkaveling - het opsplitsen van één perceel in twee percelen gelegen te Zele, Eekstraat zn.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021194864 - Kortestraat

Goedgekeurd

30. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021194864 - Kortestraat
vergunnen van de aanvraag tot bijstelling van de verkaveling V/596, gelegen te Zele, Kortestraat

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022043692 - Goeiende zn

Goedgekeurd

31. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022043692 - Goeiende zn
Vergunnen van de omgevingsvergunning voor het rooien van 18 bomen te Zele, Goeiende zn, gekadastreerd E/0156/L & E/0047

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021180541 - Weverijstraat 16

Goedgekeurd

32. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021180541 - Weverijstraat 16
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en splitsen van een woning in twee woongelegenheden en het verbouwen van een sportzaal gelegen te Zele, Weverijstraat 16, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0664/X

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021190125 - Langemuntstraat 10+

Goedgekeurd

33. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021190125 - Langemuntstraat 10+
Vergunnen, met voorwaarden, van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het slopen van een magazijn en het bouwen van vier woningen, gelegen te Zele, Langemuntstraat 10+, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0323/F

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021186642 - Dommekensstraat 25

Goedgekeurd

34. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021186642 - Dommekensstraat 25
Het verlenen van een gunstig advies van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een luifel, gelegen te Zele, Dommekensstraat 25.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022011072 - Dendermondebaan

Goedgekeurd

35. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022011072 - Dendermondebaan
Het vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het aanleggen van de omgeving van De Wiek & De Klodde gelegen te Dendermondebaan.

Erkenning buurtcomités voor werkjaar 2022

Goedgekeurd

36. Erkenning buurtcomités voor werkjaar 2022
De erkenning gebeurt op basis van het ondersteuningsreglement buurtwerking dat in werking trad op 1 januari 2022 en gaat gepaard met de toekenning van de basispremie.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

37. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

38. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

39. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

40. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

41. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

42. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

43. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

44. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Zeelse Profijtdagen 2022

Goedgekeurd

47. Zeelse Profijtdagen 2022
Afwijking op openingsuren en prijsvermindering tijdens sperperiode

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur zaalwachter

Goedgekeurd

49. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur zaalwachter
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur zaalwachter

Aanvaarden kandidaturen examenprocedure huisbewaarder

Goedgekeurd

50. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure huisbewaarder
Aanvaarden kandidaturen examenprocedure huisbewaarder

Aanduiden selectiejury deskundige Burgerschap

Goedgekeurd

51. Aanduiden selectiejury deskundige Burgerschap
Aanduiden selectiejury deskundige Burgerschap

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 5

Goedgekeurd

52. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 5
Het kohier 'belasting op bedrijven 2021 generatie 5' wordt uitvoerbaar verklaard.

<>1. Herverdeling bevoegdheden schepen Francis De Donder

Het college beslist de bevoegdheden van schepen FrancIs De Donder te herverdelen.
Het college beslist de bevoegdheden van schepen FrancIs De Donder te herverdelen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. City Trail Run - Boksteam Zele - 14 mei 2022

City Trail Run - Boksteam Zele - 14 mei 2022
City Trail Run - Boksteam Zele - 14 mei 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/129

Het college verleend toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Lokerenbaan 19.
Het college verleend toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Lokerenbaan 19.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/130

Het college verleend toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Langevelde 8.
Het college verleend toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Langevelde 8.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat - onteigeningen - laatste onderhandelingen Van Kerckhove

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Openluchtmis Tuimelaarskapel - 30 april 2022

Openluchtmis Tuimelaarskapel - 30 april 2022
Openluchtmis Tuimelaarskapel - 30 april 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Carwash op Marktplein door Scouts Zele - 14 mei 2022

Carwash op Marktplein door Scouts Zele - 14 mei 2022
Carwash op Marktplein door Scouts Zele - 14 mei 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Tijdelijk éénrichtingsverkeer van Kromme Heistraat richting Pierdauwstraat

Tijdelijk éénrichtingsverkeer van Kromme Heistraat richting Pierdauwstraat
Tijdelijk éénrichtingsverkeer van Kromme Heistraat richting Pierdauwstraat
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Gezinsmarkt - kerkplein Durmen - inname openbaar domein 15 mei 2022

Gezinsmarkt - kerkplein Durmen - inname openbaar domein 15 mei 2022
Gezinsmarkt - kerkplein Durmen - inname openbaar domein 15 mei 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Buurtfeest Kortestraat - 7 mei 2022 - tijdelijk afsluiten straat

Buurtfeest Kortestraat - 7 mei 2022 - tijdelijk afsluiten straat
Buurtfeest Kortestraat - 7 mei 2022 - tijdelijk afsluiten straat
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Speelstraat te Smeiersberg - 26 mei 2022

Speelstraat te Smeiersberg - 26 mei 2022
Speelstraat te Smeiersberg - 26 mei 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Nieuwbouw brandweerkazerne - voorontwerp en aangepaste raming

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Werken Nutsmaatschappijen - plaatsen glasvezelbuis voor aansluiting van een professionele klant - Heikensstraat-Touwslagerstraat (N/AND/2022/118)

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Project AWV - Zele N445 fietsrelanceplan Gentsesteenweg - signalisatieplannen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Rommelmarkt te Jutestraat en Zwartemolenstraat - 4 juni 2022

Rommelmarkt te Jutestraat en Zwartemolenstraat - 4 juni 2022
Rommelmarkt te Jutestraat en Zwartemolenstraat - 4 juni 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. HUDI Klinkerwerken - Driesstraat - verbreden van voetpad

HUDI Klinkerwerken - Driesstraat - verbreden van voetpad
HUDI Klinkerwerken - Driesstraat - verbreden van voetpad
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. 2022 - vernieuwen toplagen diverse locaties (Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan) - goedkeuring gunning

Gunning van de overheidsopdracht voor het vernieuwen van toplagen op diverse locaties in de gemeente (Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)
Gunning van de overheidsopdracht voor het vernieuwen van toplagen op diverse locaties in de gemeente (Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Verlengen overeenkomst uitbating fietspunt door MO-Clean

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Melding - OMV_2021143334 - Poldergotestraat 12A

Het college neemt akte van de melding van de exploitatie van een aannemersbedrijf met magazijn (Herwebo BV), gelegen Poldergotestraat 12A.
Het college neemt akte van de melding van de exploitatie van een aannemersbedrijf met magazijn (Herwebo BV), gelegen Poldergotestraat 12A.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. melding - OMV_2022034380 - Kamershoek 60

aktename van de melding voor het renoveren van een woning gelegen te Zele, Kamershoek 60
aktename van de melding voor het renoveren van een woning gelegen te Zele, Kamershoek 60
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26. Aanvraag splitsing - Europalaan 234

Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Europalaan 234.
Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Europalaan 234.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27. Melding - OMV_2022054253 - Langevelde 27

aktename van de melding van het bouwen van een carport met zonnepannelen gelegen te Langevelde 27
aktename van de melding van het bouwen van een carport met zonnepannelen gelegen te Langevelde 27
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. Aanvraag omgevingsvergunning - OMv_2022030040 - Neereindestraat zn

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een woning en een garage, gelegen te Zele, Neereindestraat zn.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een woning en een garage, gelegen te Zele, Neereindestraat zn.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008168 - Eekstraat zn

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bijstellen van een verkaveling - het opsplitsen van één perceel in twee percelen gelegen te Zele, Eekstraat zn.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bijstellen van een verkaveling - het opsplitsen van één perceel in twee percelen gelegen te Zele, Eekstraat zn.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021194864 - Kortestraat

vergunnen van de aanvraag tot bijstelling van de verkaveling V/596, gelegen te Zele, Kortestraat
vergunnen van de aanvraag tot bijstelling van de verkaveling V/596, gelegen te Zele, Kortestraat
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022043692 - Goeiende zn

Vergunnen van de omgevingsvergunning voor het rooien van 18 bomen te Zele, Goeiende zn, gekadastreerd E/0156/L & E/0047
Vergunnen van de omgevingsvergunning voor het rooien van 18 bomen te Zele, Goeiende zn, gekadastreerd E/0156/L & E/0047
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021180541 - Weverijstraat 16

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en splitsen van een woning in twee woongelegenheden en het verbouwen van een sportzaal gelegen te Zele, Weverijstraat 16, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0664/X
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en splitsen van een woning in twee woongelegenheden en het verbouwen van een sportzaal gelegen te Zele, Weverijstraat 16, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0664/X
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021190125 - Langemuntstraat 10+

Vergunnen, met voorwaarden, van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het slopen van een magazijn en het bouwen van vier woningen, gelegen te Zele, Langemuntstraat 10+, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0323/F
Vergunnen, met voorwaarden, van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het slopen van een magazijn en het bouwen van vier woningen, gelegen te Zele, Langemuntstraat 10+, gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0323/F
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021186642 - Dommekensstraat 25

Het verlenen van een gunstig advies van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een luifel, gelegen te Zele, Dommekensstraat 25.
Het verlenen van een gunstig advies van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een luifel, gelegen te Zele, Dommekensstraat 25.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022011072 - Dendermondebaan

Het vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het aanleggen van de omgeving van De Wiek & De Klodde gelegen te Dendermondebaan.
Het vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het aanleggen van de omgeving van De Wiek & De Klodde gelegen te Dendermondebaan.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36. Erkenning buurtcomités voor werkjaar 2022

De erkenning gebeurt op basis van het ondersteuningsreglement buurtwerking dat in werking trad op 1 januari 2022 en gaat gepaard met de toekenning van de basispremie.
De erkenning gebeurt op basis van het ondersteuningsreglement buurtwerking dat in werking trad op 1 januari 2022 en gaat gepaard met de toekenning van de basispremie.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>39. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>40. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>41. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>42. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>43. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47. Zeelse Profijtdagen 2022

Afwijking op openingsuren en prijsvermindering tijdens sperperiode
Afwijking op openingsuren en prijsvermindering tijdens sperperiode
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>49. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur zaalwachter

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur zaalwachter
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur zaalwachter
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>50. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure huisbewaarder

Aanvaarden kandidaturen examenprocedure huisbewaarder
Aanvaarden kandidaturen examenprocedure huisbewaarder
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>51. Aanduiden selectiejury deskundige Burgerschap

Aanduiden selectiejury deskundige Burgerschap
Aanduiden selectiejury deskundige Burgerschap
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>52. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 5

Het kohier 'belasting op bedrijven 2021 generatie 5' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op bedrijven 2021 generatie 5' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd