Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 24 jan 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2021/490

Goedgekeurd

2. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2021/490
Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren thv Elststraat 33.

Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/001

Goedgekeurd

3. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/001
Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Kamershoek 219.

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Goedgekeurd

4. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Pleinenroute en herinrichting dorpshart: verslagen

5. Pleinenroute en herinrichting dorpshart: verslagen

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Goedgekeurd

6. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd

Mobiliteitsplan Zele - vraag tot inzage mailverkeer tussen de diensten en het schepencollege

Goedgekeurd met opmerkingen

7. Mobiliteitsplan Zele - vraag tot inzage mailverkeer tussen de diensten en het schepencollege

Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2021/437

Goedgekeurd

8. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2021/437
Het college verleent toelating aan Fluvius om werken uit te voeren ter hoogte van Heikant 254.

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren terreinbeschrijvingen inname 61

Goedgekeurd

9. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren terreinbeschrijvingen inname 61
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren terreinbeschrijvingen inname 61

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021139422 - Dommekensstraat 8

Goedgekeurd

13. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021139422 - Dommekensstraat 8
Het college verleend de omgevingsvergunning aan CTF 2000 NV, voor de exploitatie van een inrichting (iioa's) voor stockage en behandeling van latex-mengsels, gelegen Dommekensstraat 8, 9240 Zele.

Melding omgevingsvergunning - OMV_2022002007 - Voermanstraat 6-8 - stopzetting

Goedgekeurd

14. Melding omgevingsvergunning - OMV_2022002007 - Voermanstraat 6-8 - stopzetting
Het college neemt akte van de melding van de stopzetting van de exploitatie voor het stralen, metalliseren en poederlakken van metalen, gelegen Voermanstraat 6-8.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021132435 - Durmen

Goedgekeurd

15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021132435 - Durmen
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een woning, gelegen te Zele, Durmen, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie A, 0090/G

Aanvraag splitsing - Poldergotestraat lot 8A

Goedgekeurd

16. Aanvraag splitsing - Poldergotestraat lot 8A
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Poldergotestraat lot 8A.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021155094 - Buffelstraat 33

Goedgekeurd

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021155094 - Buffelstraat 33
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het herbouwen van een garage en bergplaats, na sloop van de bestaande garage en berging, gelegen te Zele, Buffelstraat 33.

Afwijking pesticidenverbod P5 sportvelden 2022-2023

Goedgekeurd

18. Afwijking pesticidenverbod P5 sportvelden 2022-2023
Er wordt een afwijking gevraagd op het verbod op het gebruik van herbiciden voor de sportvelden, dit voor de komende twee jaren.

Deelname Buitenspeeldag 2022

Goedgekeurd

20. Deelname Buitenspeeldag 2022
Het college dient principieel akkoord te gaan met de deelname van de gemeente Zele aan de Buitenspeeldag.

Aanvraag standplaats wekelijkse dinsdagmarkt Damiaanactie

Goedgekeurd

21. Aanvraag standplaats wekelijkse dinsdagmarkt Damiaanactie

Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona

Goedgekeurd

23. Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona
Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona

Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona

Goedgekeurd

24. Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona
Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona

Plaatsen herasdoeken rekrutering brandweerzone

Goedgekeurd met opmerkingen

26. Plaatsen herasdoeken rekrutering brandweerzone

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk - generatie 12

Goedgekeurd

27. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk - generatie 12
Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 12' wordt uitvoerbaar verklaard.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het aanleggen van opritten - generatie 10

Goedgekeurd

28. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het aanleggen van opritten - generatie 10
Het kohier 'belasting op het aanleggen van opritten generatie 10' wordt uitvoerbaar verklaard.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op constructies voor dragen van reclame - generatie 2

Goedgekeurd

29. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op constructies voor dragen van reclame - generatie 2
Het kohier "belasting op constructies voor dragen van reclame generatie 2" wordt uitvoerbaar verklaard.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 3

Goedgekeurd

30. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 3
Het kohier "belasting op bedrijven 2021 generatie 3" wordt uitvoerbaar verklaard.

Oninbaarstellingen belasting op bedrijven 2021

Goedgekeurd

31. Oninbaarstellingen belasting op bedrijven 2021
Kohierartikels 121000776, 121001329 en 121000177 belasting op bedrijven 2021 worden wegens materiële misslag oninbaar gesteld.

Bezwaar belasting op de inname openbaar domein - kohierartikel 101000024

Goedgekeurd

32. Bezwaar belasting op de inname openbaar domein - kohierartikel 101000024
Het college neemt kennis van een ontvangen bezwaar ivm de belasting op de inname openbaar domein.

Bezwaar belasting 2de verblijf 2021 - kohierartikel 141000007

Goedgekeurd

33. Bezwaar belasting 2de verblijf 2021 - kohierartikel 141000007
Het college neemt kennis van een ontvangen bezwaar ivm de belasting 2de verblijf 2021.

Aanstellen advocaat in de zaak Proximus nv t./Gemeente Zele - belasting op masten en pylonen aj 2020

Goedgekeurd

34. Aanstellen advocaat in de zaak Proximus nv t./Gemeente Zele - belasting op masten en pylonen aj 2020
Het college stelt een advocaat aan in de zaak Proximus nv t./Gemeente Zele: beroep tegen belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2020.

<>2. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2021/490

Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren thv Elststraat 33.
Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren thv Elststraat 33.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/001

Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Kamershoek 219.
Het college verleent toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Kamershoek 219.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Pleinenroute en herinrichting dorpshart: verslagen

Pdf-versie

<>6. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Mobiliteitsplan Zele - vraag tot inzage mailverkeer tussen de diensten en het schepencollege

Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>8. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2021/437

Het college verleent toelating aan Fluvius om werken uit te voeren ter hoogte van Heikant 254.
Het college verleent toelating aan Fluvius om werken uit te voeren ter hoogte van Heikant 254.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren terreinbeschrijvingen inname 61

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren terreinbeschrijvingen inname 61
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren terreinbeschrijvingen inname 61
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021139422 - Dommekensstraat 8

Het college verleend de omgevingsvergunning aan CTF 2000 NV, voor de exploitatie van een inrichting (iioa's) voor stockage en behandeling van latex-mengsels, gelegen Dommekensstraat 8, 9240 Zele.
Het college verleend de omgevingsvergunning aan CTF 2000 NV, voor de exploitatie van een inrichting (iioa's) voor stockage en behandeling van latex-mengsels, gelegen Dommekensstraat 8, 9240 Zele.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Melding omgevingsvergunning - OMV_2022002007 - Voermanstraat 6-8 - stopzetting

Het college neemt akte van de melding van de stopzetting van de exploitatie voor het stralen, metalliseren en poederlakken van metalen, gelegen Voermanstraat 6-8.
Het college neemt akte van de melding van de stopzetting van de exploitatie voor het stralen, metalliseren en poederlakken van metalen, gelegen Voermanstraat 6-8.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021132435 - Durmen

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een woning, gelegen te Zele, Durmen, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie A, 0090/G
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een woning, gelegen te Zele, Durmen, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie A, 0090/G
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Aanvraag splitsing - Poldergotestraat lot 8A

Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Poldergotestraat lot 8A.
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Poldergotestraat lot 8A.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021155094 - Buffelstraat 33

Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het herbouwen van een garage en bergplaats, na sloop van de bestaande garage en berging, gelegen te Zele, Buffelstraat 33.
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het herbouwen van een garage en bergplaats, na sloop van de bestaande garage en berging, gelegen te Zele, Buffelstraat 33.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Afwijking pesticidenverbod P5 sportvelden 2022-2023

Er wordt een afwijking gevraagd op het verbod op het gebruik van herbiciden voor de sportvelden, dit voor de komende twee jaren.
Er wordt een afwijking gevraagd op het verbod op het gebruik van herbiciden voor de sportvelden, dit voor de komende twee jaren.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Deelname Buitenspeeldag 2022

Het college dient principieel akkoord te gaan met de deelname van de gemeente Zele aan de Buitenspeeldag.
Het college dient principieel akkoord te gaan met de deelname van de gemeente Zele aan de Buitenspeeldag.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21. Aanvraag standplaats wekelijkse dinsdagmarkt Damiaanactie

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona

Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona
Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona

Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona
Aanvraag uitbreiding verlof wegens overmacht omwille van corona
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26. Plaatsen herasdoeken rekrutering brandweerzone

Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>27. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk - generatie 12

Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 12' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 12' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het aanleggen van opritten - generatie 10

Het kohier 'belasting op het aanleggen van opritten generatie 10' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op het aanleggen van opritten generatie 10' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op constructies voor dragen van reclame - generatie 2

Het kohier "belasting op constructies voor dragen van reclame generatie 2" wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier "belasting op constructies voor dragen van reclame generatie 2" wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 3

Het kohier "belasting op bedrijven 2021 generatie 3" wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier "belasting op bedrijven 2021 generatie 3" wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31. Oninbaarstellingen belasting op bedrijven 2021

Kohierartikels 121000776, 121001329 en 121000177 belasting op bedrijven 2021 worden wegens materiële misslag oninbaar gesteld.
Kohierartikels 121000776, 121001329 en 121000177 belasting op bedrijven 2021 worden wegens materiële misslag oninbaar gesteld.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32. Bezwaar belasting op de inname openbaar domein - kohierartikel 101000024

Het college neemt kennis van een ontvangen bezwaar ivm de belasting op de inname openbaar domein.
Het college neemt kennis van een ontvangen bezwaar ivm de belasting op de inname openbaar domein.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33. Bezwaar belasting 2de verblijf 2021 - kohierartikel 141000007

Het college neemt kennis van een ontvangen bezwaar ivm de belasting 2de verblijf 2021.
Het college neemt kennis van een ontvangen bezwaar ivm de belasting 2de verblijf 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34. Aanstellen advocaat in de zaak Proximus nv t./Gemeente Zele - belasting op masten en pylonen aj 2020

Het college stelt een advocaat aan in de zaak Proximus nv t./Gemeente Zele: beroep tegen belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2020.
Het college stelt een advocaat aan in de zaak Proximus nv t./Gemeente Zele: beroep tegen belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2020.
Pdf-versie
Goedgekeurd