Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 18 feb 2022, 13:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 18 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.
Locatie:

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021159776 - Kouterstraat 8 – 10

Goedgekeurd

2. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021159776 - Kouterstraat 8 – 10
De vergunning wordt geweigerd en geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen.

<>2. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021159776 - Kouterstraat 8 – 10

De vergunning wordt geweigerd en geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen.
De vergunning wordt geweigerd en geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen.
Pdf-versie
Goedgekeurd