Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 16 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: raadzaal

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Goedgekeurd

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Goedgekeurd

3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022002537 - Oude Kouterdreef 49

Goedgekeurd

6. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022002537 - Oude Kouterdreef 49
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een woning gelegen te Zele, Oude Kouterdreef 49.

Aanvraag omgevingsvergunning- OMV_2022047397 - Kapellestraat 11

Goedgekeurd

7. Aanvraag omgevingsvergunning- OMV_2022047397 - Kapellestraat 11
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het cementeren en aanbrengen van crepi aan de voorgevel van de woning, gelegen te Zele, Kapellestraat 11.

Aanvraag splitsing - Huivelde zn

Goedgekeurd

8. Aanvraag splitsing - Huivelde zn
Het opsplitsen van een onroerend goed, gelegen te Huivelde zn, gekadastreerd sie. B/1286/B.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

13. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Naamgeving wandelpaden: advies Cultuurraad

Goedgekeurd

14. Naamgeving wandelpaden: advies Cultuurraad
De Cultuurraad formuleert een antwoord op de adviesvraag die vanuit het college werd gesteld op 20/12/2021 betreft de naamgeving van 2 wandelpaden.

Raamovereenkomst IDM herbruikbare bekers en cateringmateriaal voor evenementen

Goedgekeurd

15. Raamovereenkomst IDM herbruikbare bekers en cateringmateriaal voor evenementen
Raamovereenkomst IDM herbruikbare bekers en cateringmateriaal voor evenementen

Vereniging Openbaar Groen : algemene ledenvergadering 2 juni 2022

Goedgekeurd

17. Vereniging Openbaar Groen : algemene ledenvergadering 2 juni 2022

Verkoop eigendom Karel Haegenstraat 14-16 : aanduiden notaris

Goedgekeurd

18. Verkoop eigendom Karel Haegenstraat 14-16 : aanduiden notaris

Open verklaren functie technisch coördinator-elektricien

Goedgekeurd

19. Open verklaren functie technisch coördinator-elektricien
Open verklaren functie technisch coördinator-elektricien

Aanvaarden kandidaturen examenprocedure deskundige Burgerschap

Goedgekeurd

20. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure deskundige Burgerschap
Aanvaarden kandidaturen examenprocedure deskundige Burgerschap

Belasting op bedrijven 2020 - niet ontvangen aangiften

Goedgekeurd

22. Belasting op bedrijven 2020 - niet ontvangen aangiften
Belastingplichtigen die geen spontane aangifte deden voor de belasting op bedrijven 2020 worden opgenomen voor een ambtshalve aanslag.

Belasting op bedrijven 2021 - niet ontvangen aangiften

Goedgekeurd

23. Belasting op bedrijven 2021 - niet ontvangen aangiften
Belastingplichtigen die geen spontane aangifte deden voor de belasting op bedrijven 2021 worden opgenomen voor een ambtshalve aanslag.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk - generatie 4

Goedgekeurd

24. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk - generatie 4
Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 4' wordt uitvoerbaar verklaard.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar domein - generatie 1

Goedgekeurd

25. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar domein - generatie 1
Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 1' wordt uitvoerbaar verklaard.

<>2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022002537 - Oude Kouterdreef 49

Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een woning gelegen te Zele, Oude Kouterdreef 49.
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een woning gelegen te Zele, Oude Kouterdreef 49.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Aanvraag omgevingsvergunning- OMV_2022047397 - Kapellestraat 11

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het cementeren en aanbrengen van crepi aan de voorgevel van de woning, gelegen te Zele, Kapellestraat 11.
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het cementeren en aanbrengen van crepi aan de voorgevel van de woning, gelegen te Zele, Kapellestraat 11.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Aanvraag splitsing - Huivelde zn

Het opsplitsen van een onroerend goed, gelegen te Huivelde zn, gekadastreerd sie. B/1286/B.
Het opsplitsen van een onroerend goed, gelegen te Huivelde zn, gekadastreerd sie. B/1286/B.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Naamgeving wandelpaden: advies Cultuurraad

De Cultuurraad formuleert een antwoord op de adviesvraag die vanuit het college werd gesteld op 20/12/2021 betreft de naamgeving van 2 wandelpaden.
De Cultuurraad formuleert een antwoord op de adviesvraag die vanuit het college werd gesteld op 20/12/2021 betreft de naamgeving van 2 wandelpaden.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Raamovereenkomst IDM herbruikbare bekers en cateringmateriaal voor evenementen

Raamovereenkomst IDM herbruikbare bekers en cateringmateriaal voor evenementen
Raamovereenkomst IDM herbruikbare bekers en cateringmateriaal voor evenementen
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Vereniging Openbaar Groen : algemene ledenvergadering 2 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Verkoop eigendom Karel Haegenstraat 14-16 : aanduiden notaris

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Open verklaren functie technisch coördinator-elektricien

Open verklaren functie technisch coördinator-elektricien
Open verklaren functie technisch coördinator-elektricien
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure deskundige Burgerschap

Aanvaarden kandidaturen examenprocedure deskundige Burgerschap
Aanvaarden kandidaturen examenprocedure deskundige Burgerschap
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22. Belasting op bedrijven 2020 - niet ontvangen aangiften

Belastingplichtigen die geen spontane aangifte deden voor de belasting op bedrijven 2020 worden opgenomen voor een ambtshalve aanslag.
Belastingplichtigen die geen spontane aangifte deden voor de belasting op bedrijven 2020 worden opgenomen voor een ambtshalve aanslag.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Belasting op bedrijven 2021 - niet ontvangen aangiften

Belastingplichtigen die geen spontane aangifte deden voor de belasting op bedrijven 2021 worden opgenomen voor een ambtshalve aanslag.
Belastingplichtigen die geen spontane aangifte deden voor de belasting op bedrijven 2021 worden opgenomen voor een ambtshalve aanslag.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk - generatie 4

Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 4' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 4' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar domein - generatie 1

Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 1' wordt uitvoerbaar verklaard.
Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 1' wordt uitvoerbaar verklaard.
Pdf-versie
Goedgekeurd