Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 09 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 09 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: raadzaal

Miniroparun - editie 2022

Goedgekeurd

2. Miniroparun - editie 2022
Miniroparun - editie 2022

Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Goedgekeurd

3. Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat" worden goedgekeurd.

Statiefeesten - Koningin Astridplein - 27, 28 en 29 mei 2022

Goedgekeurd met opmerkingen

4. Statiefeesten - Koningin Astridplein - 27, 28 en 29 mei 2022
Statiefeesten - Koningin Astridplein - 27, 28 en 29 mei 2022

Tijdelijk afsluiten Magdalenastraat - tijdelijk richting Naaldkantstraat - afdekken van C1

Goedgekeurd

5. Tijdelijk afsluiten Magdalenastraat - tijdelijk richting Naaldkantstraat - afdekken van C1
Tijdelijk afsluiten Magdalenastraat - tijdelijk richting Naaldkantstraat - afdekken van C1

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Goedgekeurd

6. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Tijdelijk afsluiten van Koevliet - 30 juni 2022 - buurtfeest

Goedgekeurd

7. Tijdelijk afsluiten van Koevliet - 30 juni 2022 - buurtfeest
Tijdelijk afsluiten van Koevliet - 30 juni 2022 - buurtfeest

Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/166

Goedgekeurd

8. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/166
Aan Telenet wordt toelating verleend om werken uit te voeren ter hoogte van Wijnveld 11.

Wielerwedstrijd 10de Grote prijs Piet Van Doorsselaere za 02/07/2022

Goedgekeurd

9. Wielerwedstrijd 10de Grote prijs Piet Van Doorsselaere za 02/07/2022
Wielerwedstrijd 10de Grote prijs Piet Van Doorsselaere za 02/07/2022

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Goedgekeurd

10. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd

Aanbrengen fietsstraatlogo's Huivelde

Goedgekeurd

11. Aanbrengen fietsstraatlogo's Huivelde

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022016859 - Vlietstraat zn (lot 5)

Goedgekeurd

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022016859 - Vlietstraat zn (lot 5)
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een garage, gelegen te Zele, Vlietstraat zn (lot 5)

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022026813 - St. Antoniusstraat 31A

Goedgekeurd

15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022026813 - St. Antoniusstraat 31A
vergunnen van de omgevingsvergunningaanvraag aangaande de regularisatie van het terras van de eengezinswoning gelegen te St. Antoniusstraat 32a

Aanvraag splitsing - Poldergotestraat lot 10

Goedgekeurd

16. Aanvraag splitsing - Poldergotestraat lot 10
Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Poldergotestraat lot 10, gekadastreerd sie. A/1514/G.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022013087 - BVA-wijk J219

Goedgekeurd

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022013087 - BVA-wijk J219
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen van een eengezinswoning gelegen te Zele, BVA- wijk J219.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021164070 - Gentsesteenweg 203

Goedgekeurd

18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021164070 - Gentsesteenweg 203
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verkavelen van een perceel in 4 loten gelegen te Zele, Gentsesteenweg 203.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008168 - Eekstraat zn

Goedgekeurd

19. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008168 - Eekstraat zn
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bijstellen van een verkaveling - het opsplitsen van één perceel in twee percelen gelegen te Zele, Eekstraat zn.

Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

Goedgekeurd

20. Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij
Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Dender-Noord (grondgebied Hamme - Zele)

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

25. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

26. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

27. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Toekenning grafconcessies

Goedgekeurd

28. Toekenning grafconcessies
Er werden voor de begraafplaatsen van Zele, een aantal aanvragen voor het toekennen van een concessie ingediend.

Overdracht abonnement kermis

Goedgekeurd

29. Overdracht abonnement kermis
Overdracht abonnement kermis

Overdracht abonnement kermis

Goedgekeurd

30. Overdracht abonnement kermis
Overdracht abonnement kermis

Pensioen om medische redenen

Goedgekeurd

31. Pensioen om medische redenen
Pensioen om medische redenen, goedkeuring door het college

Aanstelling Elke Van Driessche vanaf 01 april 2022

Goedgekeurd

32. Aanstelling Elke Van Driessche vanaf 01 april 2022
Aanstelling vanaf 01 april 2022, goedkeuring college vacante uren

Aanstelling Yasmine van Lysebetten vanaf 01 april 2022

Goedgekeurd

33. Aanstelling Yasmine van Lysebetten vanaf 01 april 2022
Aanstelling vanaf 01 april 2022, goedkeuring college in vacante uren

Anneke Vanduynslager medische bijstand juni 2022

Goedgekeurd

34. Anneke Vanduynslager medische bijstand juni 2022
Aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 medische bijstand, goedkeuring college vanaf juni 2022

Elke Van Driessche aanstelling vervanging Anneke Vanduynslager

Goedgekeurd

35. Elke Van Driessche aanstelling vervanging Anneke Vanduynslager
Aanstelling, goedkeuring college, in vervanging gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 voor medische bijstand

Nina Van der Slycken aanstelling vervanging Anneke Vanduynslager

Goedgekeurd

36. Nina Van der Slycken aanstelling vervanging Anneke Vanduynslager
Aanstelling, goedkeuring college, vervanging gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 voor medische bijstand

Aquaflanders : vertegenwoordiger AV van 12 mei 2022

Goedgekeurd

37. Aquaflanders : vertegenwoordiger AV van 12 mei 2022

De Lijn : algemene vergadering van 31 mei 2022

Goedgekeurd

38. De Lijn : algemene vergadering van 31 mei 2022

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur brugfiguur

Goedgekeurd

44. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur brugfiguur
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur brugfiguur

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur huisbewaarder

Goedgekeurd

45. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur huisbewaarder
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur huisbewaarder

Ontslag op eigen verzoek - Joke Mannaerts

Goedgekeurd

46. Ontslag op eigen verzoek - Joke Mannaerts

Oninbaarstelling belasting op bedrijven 2021

Goedgekeurd

47. Oninbaarstelling belasting op bedrijven 2021
Kohierartikel 121000742 belasting op bedrijven 2021 wordt wegens materiële misslag oninbaar gesteld.

Oninbaarstellingen belasting difter

Goedgekeurd

48. Oninbaarstellingen belasting difter
Kohierartikels 261120579738 / 261120660368 / 261120429083 / 261120827894 / 261120514767 / 261120175469 / 261120361587 belasting op het ophalen, verwijderen en verwerken van selectief ingezameld huishoudelijk afval en grof vuil worden wegen materiële misslag gedeeltelijk oninbaar gesteld.

<>2. Miniroparun - editie 2022

Miniroparun - editie 2022
Miniroparun - editie 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat" worden goedgekeurd.
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat" worden goedgekeurd.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Statiefeesten - Koningin Astridplein - 27, 28 en 29 mei 2022

Statiefeesten - Koningin Astridplein - 27, 28 en 29 mei 2022
Statiefeesten - Koningin Astridplein - 27, 28 en 29 mei 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd met opmerkingen

<>5. Tijdelijk afsluiten Magdalenastraat - tijdelijk richting Naaldkantstraat - afdekken van C1

Tijdelijk afsluiten Magdalenastraat - tijdelijk richting Naaldkantstraat - afdekken van C1
Tijdelijk afsluiten Magdalenastraat - tijdelijk richting Naaldkantstraat - afdekken van C1
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Tijdelijk afsluiten van Koevliet - 30 juni 2022 - buurtfeest

Tijdelijk afsluiten van Koevliet - 30 juni 2022 - buurtfeest
Tijdelijk afsluiten van Koevliet - 30 juni 2022 - buurtfeest
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Werken Nutsmaatschappijen - N/TEL/2022/166

Aan Telenet wordt toelating verleend om werken uit te voeren ter hoogte van Wijnveld 11.
Aan Telenet wordt toelating verleend om werken uit te voeren ter hoogte van Wijnveld 11.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Wielerwedstrijd 10de Grote prijs Piet Van Doorsselaere za 02/07/2022

Wielerwedstrijd 10de Grote prijs Piet Van Doorsselaere za 02/07/2022
Wielerwedstrijd 10de Grote prijs Piet Van Doorsselaere za 02/07/2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Aanbrengen fietsstraatlogo's Huivelde

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022016859 - Vlietstraat zn (lot 5)

Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een garage, gelegen te Zele, Vlietstraat zn (lot 5)
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een garage, gelegen te Zele, Vlietstraat zn (lot 5)
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022026813 - St. Antoniusstraat 31A

vergunnen van de omgevingsvergunningaanvraag aangaande de regularisatie van het terras van de eengezinswoning gelegen te St. Antoniusstraat 32a
vergunnen van de omgevingsvergunningaanvraag aangaande de regularisatie van het terras van de eengezinswoning gelegen te St. Antoniusstraat 32a
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Aanvraag splitsing - Poldergotestraat lot 10

Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Poldergotestraat lot 10, gekadastreerd sie. A/1514/G.
Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Poldergotestraat lot 10, gekadastreerd sie. A/1514/G.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022013087 - BVA-wijk J219

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen van een eengezinswoning gelegen te Zele, BVA- wijk J219.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen van een eengezinswoning gelegen te Zele, BVA- wijk J219.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021164070 - Gentsesteenweg 203

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verkavelen van een perceel in 4 loten gelegen te Zele, Gentsesteenweg 203.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verkavelen van een perceel in 4 loten gelegen te Zele, Gentsesteenweg 203.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022008168 - Eekstraat zn

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bijstellen van een verkaveling - het opsplitsen van één perceel in twee percelen gelegen te Zele, Eekstraat zn.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bijstellen van een verkaveling - het opsplitsen van één perceel in twee percelen gelegen te Zele, Eekstraat zn.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Dender-Noord (grondgebied Hamme - Zele)
Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Dender-Noord (grondgebied Hamme - Zele)
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. Toekenning grafconcessies

Er werden voor de begraafplaatsen van Zele, een aantal aanvragen voor het toekennen van een concessie ingediend.
Er werden voor de begraafplaatsen van Zele, een aantal aanvragen voor het toekennen van een concessie ingediend.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>29. Overdracht abonnement kermis

Overdracht abonnement kermis
Overdracht abonnement kermis
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>30. Overdracht abonnement kermis

Overdracht abonnement kermis
Overdracht abonnement kermis
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>31. Pensioen om medische redenen

Pensioen om medische redenen, goedkeuring door het college
Pensioen om medische redenen, goedkeuring door het college
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>32. Aanstelling Elke Van Driessche vanaf 01 april 2022

Aanstelling vanaf 01 april 2022, goedkeuring college vacante uren
Aanstelling vanaf 01 april 2022, goedkeuring college vacante uren
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>33. Aanstelling Yasmine van Lysebetten vanaf 01 april 2022

Aanstelling vanaf 01 april 2022, goedkeuring college in vacante uren
Aanstelling vanaf 01 april 2022, goedkeuring college in vacante uren
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>34. Anneke Vanduynslager medische bijstand juni 2022

Aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 medische bijstand, goedkeuring college vanaf juni 2022
Aanvraag gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 medische bijstand, goedkeuring college vanaf juni 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>35. Elke Van Driessche aanstelling vervanging Anneke Vanduynslager

Aanstelling, goedkeuring college, in vervanging gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 voor medische bijstand
Aanstelling, goedkeuring college, in vervanging gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 voor medische bijstand
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>36. Nina Van der Slycken aanstelling vervanging Anneke Vanduynslager

Aanstelling, goedkeuring college, vervanging gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 voor medische bijstand
Aanstelling, goedkeuring college, vervanging gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 voor medische bijstand
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>37. Aquaflanders : vertegenwoordiger AV van 12 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>38. De Lijn : algemene vergadering van 31 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>44. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur brugfiguur

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur brugfiguur
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur brugfiguur
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>45. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur huisbewaarder

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur huisbewaarder
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur huisbewaarder
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>46. Ontslag op eigen verzoek - Joke Mannaerts

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>47. Oninbaarstelling belasting op bedrijven 2021

Kohierartikel 121000742 belasting op bedrijven 2021 wordt wegens materiële misslag oninbaar gesteld.
Kohierartikel 121000742 belasting op bedrijven 2021 wordt wegens materiële misslag oninbaar gesteld.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>48. Oninbaarstellingen belasting difter

Kohierartikels 261120579738 / 261120660368 / 261120429083 / 261120827894 / 261120514767 / 261120175469 / 261120361587 belasting op het ophalen, verwijderen en verwerken van selectief ingezameld huishoudelijk afval en grof vuil worden wegen materiële misslag gedeeltelijk oninbaar gesteld.
Kohierartikels 261120579738 / 261120660368 / 261120429083 / 261120827894 / 261120514767 / 261120175469 / 261120361587 belasting op het ophalen, verwijderen en verwerken van selectief ingezameld huishoudelijk afval en grof vuil worden wegen materiële misslag gedeeltelijk oninbaar gesteld.
Pdf-versie
Goedgekeurd