Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 08 jul 2022, 08:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 08.00 uur.
Locatie:

Hoorzitting n.a.v beëindiging tijdelijke aanstelling schooldirecteur

Goedgekeurd

2. Hoorzitting n.a.v beëindiging tijdelijke aanstelling schooldirecteur
Hoorzitting n.a.v beëindiging tijdelijke aanstelling schooldirecteur

<>2. Hoorzitting n.a.v beëindiging tijdelijke aanstelling schooldirecteur

Hoorzitting n.a.v beëindiging tijdelijke aanstelling schooldirecteur
Hoorzitting n.a.v beëindiging tijdelijke aanstelling schooldirecteur
Pdf-versie
Goedgekeurd