Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Zele, zitting van 03 jan 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 03 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Werken Nutsmaatschappijen - N/WAT/2021/461

Goedgekeurd

2. Werken Nutsmaatschappijen - N/WAT/2021/461
Het college verleent toestemming aan De Watergroep om werken uit te voeren ter hoogte van Industriestraat naast 74.

Bosstraat / Wezepoel - fase 3 - 17/01/2022 tot en met 31/03/2022

Goedgekeurd

3. Bosstraat / Wezepoel - fase 3 - 17/01/2022 tot en met 31/03/2022
Bosstraat / Wezepoel - fase 3 - 17/01/2022 tot en met 31/03/2022

Jaarvergunningen 2022 - nutswerken

Goedgekeurd

4. Jaarvergunningen 2022 - nutswerken
Jaarvergunningen 2022 - nutswerken

2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en onderhoud: Huivelde, Hansevelde, Heikant, Berkenhof en Lindenhof - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

5. 2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en onderhoud: Huivelde, Hansevelde, Heikant, Berkenhof en Lindenhof - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Voor het uitvoeren van groenonderhoud en -beheer langs gemeentewegen wordt deels beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Voor het uitvoeren van deze werken werd een bestek opgemaakt.

2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en -onderhoud: Schrijverswijk, Bloemenwijk, BVA-wijk, Oude- en Nieuwe Kouterdreef - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

6. 2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en -onderhoud: Schrijverswijk, Bloemenwijk, BVA-wijk, Oude- en Nieuwe Kouterdreef - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Voor het uitvoeren van groenonderhoud en -beheer langs gemeentewegen wordt deels beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Voor het uitvoeren van deze werken werd een bestek opgemaakt.

2022 - uitvoeren van groenonderhoud in bedrijventerrein Wijnveld - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

7. 2022 - uitvoeren van groenonderhoud in bedrijventerrein Wijnveld - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze

2022 - uitvoeren van werken op afroep in het kader van natuurbeheer en landschapsherstel - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

8. 2022 - uitvoeren van werken op afroep in het kader van natuurbeheer en landschapsherstel - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Tijdelijk afsluiten van de Zevensterrestraat - 17/01/2022 tot en met 25/01/2022

Goedgekeurd

9. Tijdelijk afsluiten van de Zevensterrestraat - 17/01/2022 tot en met 25/01/2022
Tijdelijk afsluiten van de Zevensterrestraat - 17/01/2022 tot en met 25/01/2022

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Goedgekeurd

10. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd

Agenda GR - Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Goedgekeurd

11. Agenda GR - Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021128935 - Heikant

Goedgekeurd

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021128935 - Heikant
Vergunnen van een omgevingsaanvraag tot het verkavelen van een stuk grond tot 1 lot voor open bebouwing, gelegen te Zele, Heikant zn.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021185163 - Van Hesedreef 69

Goedgekeurd

15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021185163 - Van Hesedreef 69
Vergunnen van de o mgevingsaanvraag aangaande het isoleren en het vernieuwen van de voorgevel van de woning, gelegen te Zele, Van Hesedreef 69.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021154886 - Scheldestraat zn

Goedgekeurd

16. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021154886 - Scheldestraat zn
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van twee woningen op het lot 3 en lot 4, gelegen te Zele, Scheldesteraat zn, gekadastreerd sie. C/0190/d.

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021157264 - Rinkhout 103

Goedgekeurd

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021157264 - Rinkhout 103
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Zele, Rinkhout 103, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie B, 0708/N

Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021126917 - Elststraat 37, weigering

Goedgekeurd

18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021126917 - Elststraat 37, weigering
weigeren van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het plaatsen van een LED-screen, gelegen te Zele, Elststraat 37, gekadastreerd Zele, 3e afdeling, sectie E, 0314/M, 0732/D, 0732/C, 0732/E en 07312/N

Aanvraag splitsing - Touwslagerstraat 4

Goedgekeurd

19. Aanvraag splitsing - Touwslagerstraat 4
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Touwslagerstraat 4, gekadastreerd sie. B/0759/S - ongunstig advies.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

24. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

25. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Ambtshalve afvoering

Goedgekeurd

26. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de inzet van een expert lokale economie

Goedgekeurd

27. Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de inzet van een expert lokale economie
Goedkeuring voor verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de inzet van een expert lokale economie

Aanstelling onbepaalde duur medewerker facility E1-E3 uit wervingsreserve

Goedgekeurd

28. Aanstelling onbepaalde duur medewerker facility E1-E3 uit wervingsreserve
Aanstelling onbepaalde duur medewerker facility E1-E3 uit wervingsreserve

<>2. Werken Nutsmaatschappijen - N/WAT/2021/461

Het college verleent toestemming aan De Watergroep om werken uit te voeren ter hoogte van Industriestraat naast 74.
Het college verleent toestemming aan De Watergroep om werken uit te voeren ter hoogte van Industriestraat naast 74.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Bosstraat / Wezepoel - fase 3 - 17/01/2022 tot en met 31/03/2022

Bosstraat / Wezepoel - fase 3 - 17/01/2022 tot en met 31/03/2022
Bosstraat / Wezepoel - fase 3 - 17/01/2022 tot en met 31/03/2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Jaarvergunningen 2022 - nutswerken

Jaarvergunningen 2022 - nutswerken
Jaarvergunningen 2022 - nutswerken
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. 2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en onderhoud: Huivelde, Hansevelde, Heikant, Berkenhof en Lindenhof - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Voor het uitvoeren van groenonderhoud en -beheer langs gemeentewegen wordt deels beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Voor het uitvoeren van deze werken werd een bestek opgemaakt.
Voor het uitvoeren van groenonderhoud en -beheer langs gemeentewegen wordt deels beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Voor het uitvoeren van deze werken werd een bestek opgemaakt.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. 2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en -onderhoud: Schrijverswijk, Bloemenwijk, BVA-wijk, Oude- en Nieuwe Kouterdreef - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Voor het uitvoeren van groenonderhoud en -beheer langs gemeentewegen wordt deels beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Voor het uitvoeren van deze werken werd een bestek opgemaakt.
Voor het uitvoeren van groenonderhoud en -beheer langs gemeentewegen wordt deels beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Voor het uitvoeren van deze werken werd een bestek opgemaakt.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. 2022 - uitvoeren van groenonderhoud in bedrijventerrein Wijnveld - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. 2022 - uitvoeren van werken op afroep in het kader van natuurbeheer en landschapsherstel - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Tijdelijk afsluiten van de Zevensterrestraat - 17/01/2022 tot en met 25/01/2022

Tijdelijk afsluiten van de Zevensterrestraat - 17/01/2022 tot en met 25/01/2022
Tijdelijk afsluiten van de Zevensterrestraat - 17/01/2022 tot en met 25/01/2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater

Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden goedgekeurd
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Agenda GR - Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021128935 - Heikant

Vergunnen van een omgevingsaanvraag tot het verkavelen van een stuk grond tot 1 lot voor open bebouwing, gelegen te Zele, Heikant zn.
Vergunnen van een omgevingsaanvraag tot het verkavelen van een stuk grond tot 1 lot voor open bebouwing, gelegen te Zele, Heikant zn.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021185163 - Van Hesedreef 69

Vergunnen van de o mgevingsaanvraag aangaande het isoleren en het vernieuwen van de voorgevel van de woning, gelegen te Zele, Van Hesedreef 69.
Vergunnen van de o mgevingsaanvraag aangaande het isoleren en het vernieuwen van de voorgevel van de woning, gelegen te Zele, Van Hesedreef 69.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021154886 - Scheldestraat zn

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van twee woningen op het lot 3 en lot 4, gelegen te Zele, Scheldesteraat zn, gekadastreerd sie. C/0190/d.
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van twee woningen op het lot 3 en lot 4, gelegen te Zele, Scheldesteraat zn, gekadastreerd sie. C/0190/d.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021157264 - Rinkhout 103

Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Zele, Rinkhout 103, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie B, 0708/N
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Zele, Rinkhout 103, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie B, 0708/N
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021126917 - Elststraat 37, weigering

weigeren van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het plaatsen van een LED-screen, gelegen te Zele, Elststraat 37, gekadastreerd Zele, 3e afdeling, sectie E, 0314/M, 0732/D, 0732/C, 0732/E en 07312/N
weigeren van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het plaatsen van een LED-screen, gelegen te Zele, Elststraat 37, gekadastreerd Zele, 3e afdeling, sectie E, 0314/M, 0732/D, 0732/C, 0732/E en 07312/N
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Aanvraag splitsing - Touwslagerstraat 4

Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Touwslagerstraat 4, gekadastreerd sie. B/0759/S - ongunstig advies.
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Touwslagerstraat 4, gekadastreerd sie. B/0759/S - ongunstig advies.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>25. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>26. Ambtshalve afvoering

Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>27. Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de inzet van een expert lokale economie

Goedkeuring voor verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de inzet van een expert lokale economie
Goedkeuring voor verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de inzet van een expert lokale economie
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>28. Aanstelling onbepaalde duur medewerker facility E1-E3 uit wervingsreserve

Aanstelling onbepaalde duur medewerker facility E1-E3 uit wervingsreserve
Aanstelling onbepaalde duur medewerker facility E1-E3 uit wervingsreserve
Pdf-versie
Goedgekeurd