OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Zele, zitting van 30 mei 2022, 15:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 30 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.
Locatie: raadzaal

Open verklaren functie verpleegkundige en zorgkundige

Goedgekeurd

2. Open verklaren functie verpleegkundige en zorgkundige
Open verklaren functie verpleegkundige en zorgkundige

Nieuwe functieclassificatie IFIC - vastbenoemde personeelsleden

Goedgekeurd

3. Nieuwe functieclassificatie IFIC - vastbenoemde personeelsleden
Op 24/11/2021 werd er een protocolakkoord gesloten betreffende de implementatie van de sectorale functieclassificatie “IFIC” in de Vlaams publieke gezondheidssectoren en meer bepaald de ouderenzorg. Voor de vastbenoemde personeelsleden die voor dit nieuwe verloningssysteem hebben gekozen moet de implementatie van IFIC en de voorafnames via een besluit van het vast bureau geformaliseerd worden.

<>2. Open verklaren functie verpleegkundige en zorgkundige

Open verklaren functie verpleegkundige en zorgkundige
Open verklaren functie verpleegkundige en zorgkundige
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Nieuwe functieclassificatie IFIC - vastbenoemde personeelsleden

Op 24/11/2021 werd er een protocolakkoord gesloten betreffende de implementatie van de sectorale functieclassificatie “IFIC” in de Vlaams publieke gezondheidssectoren en meer bepaald de ouderenzorg. Voor de vastbenoemde personeelsleden die voor dit nieuwe verloningssysteem hebben gekozen moet de implementatie van IFIC en de voorafnames via een besluit van het vast bureau geformaliseerd worden.
Op 24/11/2021 werd er een protocolakkoord gesloten betreffende de implementatie van de sectorale functieclassificatie “IFIC” in de Vlaams publieke gezondheidssectoren en meer bepaald de ouderenzorg. Voor de vastbenoemde personeelsleden die voor dit nieuwe verloningssysteem hebben gekozen moet de implementatie van IFIC en de voorafnames via een besluit van het vast bureau geformaliseerd worden.
Pdf-versie
Goedgekeurd