OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Zele, zitting van 27 jun 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 27 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: raadzaal

Vaststellen dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 juli 2022

Goedgekeurd

2. Vaststellen dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 juli 2022

Overeenkomst huur Eikenlaan 77

Goedgekeurd

3. Overeenkomst huur Eikenlaan 77

Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Peter De Loose

Goedgekeurd

4. Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Peter De Loose
Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Peter De Loose

Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte-Gwendolyn Bracke

Goedgekeurd

5. Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte-Gwendolyn Bracke
Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte

<>2. Vaststellen dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 juli 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Overeenkomst huur Eikenlaan 77

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Peter De Loose

Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Peter De Loose
Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Peter De Loose
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte-Gwendolyn Bracke

Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte
Definitieve beslissing schadeloosstelling wegens beroepsziekte
Pdf-versie
Goedgekeurd