OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Zele, zitting van 18 jul 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 18 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: raadzaal

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur administratief medewerker team Administratie Welzijn

Goedgekeurd

1. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur administratief medewerker team Administratie Welzijn
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur administratief medewerker team Administratie Welzijn

Nieuwe functieclassificatie IFIC - Christine De Paepe

Goedgekeurd

2. Nieuwe functieclassificatie IFIC - Christine De Paepe
Op 24/11/2021 werd er een protocolakkoord gesloten betreffende de implementatie van de sectorale functieclassificatie “IFIC” in de Vlaams publieke gezondheidssectoren en meer bepaald de ouderenzorg. Voor de vastbenoemde personeelsleden die voor dit nieuwe verloningssysteem hebben gekozen moet de implementatie van IFIC en de voorafnames via een besluit van het vast bureau geformaliseerd worden.

<>1. Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur administratief medewerker team Administratie Welzijn

Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur administratief medewerker team Administratie Welzijn
Vaststellen werfreserve en aanstelling onbepaalde duur administratief medewerker team Administratie Welzijn
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Nieuwe functieclassificatie IFIC - Christine De Paepe

Op 24/11/2021 werd er een protocolakkoord gesloten betreffende de implementatie van de sectorale functieclassificatie “IFIC” in de Vlaams publieke gezondheidssectoren en meer bepaald de ouderenzorg. Voor de vastbenoemde personeelsleden die voor dit nieuwe verloningssysteem hebben gekozen moet de implementatie van IFIC en de voorafnames via een besluit van het vast bureau geformaliseerd worden.
Op 24/11/2021 werd er een protocolakkoord gesloten betreffende de implementatie van de sectorale functieclassificatie “IFIC” in de Vlaams publieke gezondheidssectoren en meer bepaald de ouderenzorg. Voor de vastbenoemde personeelsleden die voor dit nieuwe verloningssysteem hebben gekozen moet de implementatie van IFIC en de voorafnames via een besluit van het vast bureau geformaliseerd worden.
Pdf-versie
Goedgekeurd