OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Vast bureau OCMW Zele

Besluitenlijst van Vast bureau OCMW Zele, zitting van 09 mei 2022, 14:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 09 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.
Locatie: raadzaal

Goedkeuren gunningswijze en bestek voor de overheidsopdracht "exploitatie OCMW keuken"

Goedgekeurd

2. Goedkeuren gunningswijze en bestek voor de overheidsopdracht "exploitatie OCMW keuken"
De huidige gunning van de keukenexploitatie loopt af eind augustus 2022. De overheidsopdracht moet dus opnieuw gegund worden. Aan het vast bureau wordt gevraagd om het bestek alsook de gunningswijze via openbare procedure goed te keuren.

<>2. Goedkeuren gunningswijze en bestek voor de overheidsopdracht "exploitatie OCMW keuken"

De huidige gunning van de keukenexploitatie loopt af eind augustus 2022. De overheidsopdracht moet dus opnieuw gegund worden. Aan het vast bureau wordt gevraagd om het bestek alsook de gunningswijze via openbare procedure goed te keuren.
De huidige gunning van de keukenexploitatie loopt af eind augustus 2022. De overheidsopdracht moet dus opnieuw gegund worden. Aan het vast bureau wordt gevraagd om het bestek alsook de gunningswijze via openbare procedure goed te keuren.
Pdf-versie
Goedgekeurd