Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

GEMEENTERAAD VAN 07 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Agendapunten

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: aanpassing onteigeningsplan
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: aanpassing onteigeningsplan
3. Kouterstraat/Drieputtenstraat - goedkeuren van het rooilijnplan
Goedkeuren van het rooilijn van de bestaande parking en van de uitbreiding ervan, gelegen te Zele, Kouterstraat/Drieputtenstraat.
4. Beslissing LOP Hamme-Zele SO: nieuwe regelgeving inschrijvingen 2023 - 2024
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het LOP Hamme-Zele Secundair Onderwijs met betrekking tot de nieuwe regelgeving voor inschrijvingen vanaf 2023 - 2024.
5. Jaarverslag 2021 ILV Burensport Schelde-Durme
Goedkeuring van het jaarverslag 2021 van ILV Burensport Schelde-Durme.
6. Jaarverslag 2021 interlokale vereniging @92
Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor 2021 van de interlokale vereniging @92.
7. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - vierde selectie
Goedkeuring van een vierde selectie nominatieve toelages voor 2022.
8. Retributiereglement op betalend parkeren
Het belastingreglement op betalend parkeren wordt opgeheven en vervangen door een nieuw retributiereglement op betalend parkeren.
9. Retributiereglement op betalend parkeren in de blauwe zone
Het belastingreglement op betalend parkeren in de blauwe zone wordt opgeheven en vervangen door een nieuw retributiereglement op betalend parkeren in de blauwe zone.
10. Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement
De gemeenteraad past het reglement Belasting op inname openbaar domein aan.
11. Aanvullend agendapunt namens N-VA – Zele Vlakaf - Invoeren gele doos

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Pdf-versie

Aanwezigen bij agendapunt

Michel Meesen, Marc Verberckmoes, Herman Van Driessche, Fien Van der Slycken, Kim Van Cauteren, Tom Schiettecat, Geert Roosenboom, Marc Ronsse, Vanessa Gelorini, Timothy Debeir, Filip De Wilde, Kathleen De Munck, Dirk De Mey, Geert D'hooghe, Serdar Celik, Evy Beirnaert, Gürkan Aslan, Johan Anthuenis, Thomas Bauwens, Pieter Herwege, Tineke Lootens, Francis De Donder, Tamara Van Laere, Jos Withofs, Hans Knop, Maria Verheirstraeten, Stefan Bogaerts,

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: aanpassing onteigeningsplan

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: aanpassing onteigeningsplan
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: aanpassing onteigeningsplan
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Serdar Celik, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Tom Schiettecat, Fien Van der Slycken, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 15
 • Tegen: Francis De Donder, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen,
  Totaal: 12
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Michel Meesen, Marc Verberckmoes, Herman Van Driessche, Fien Van der Slycken, Kim Van Cauteren, Tom Schiettecat, Geert Roosenboom, Marc Ronsse, Vanessa Gelorini, Timothy Debeir, Filip De Wilde, Kathleen De Munck, Dirk De Mey, Geert D'hooghe, Serdar Celik, Evy Beirnaert, Gürkan Aslan, Johan Anthuenis, Thomas Bauwens, Pieter Herwege, Tineke Lootens, Francis De Donder, Bo De Maesschalck, Jos Withofs, Hans Knop, Maria Verheirstraeten, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

3. Kouterstraat/Drieputtenstraat - goedkeuren van het rooilijnplan

Goedkeuren van het rooilijn van de bestaande parking en van de uitbreiding ervan, gelegen te Zele, Kouterstraat/Drieputtenstraat.
Goedkeuren van het rooilijn van de bestaande parking en van de uitbreiding ervan, gelegen te Zele, Kouterstraat/Drieputtenstraat.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 27
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

4. Beslissing LOP Hamme-Zele SO: nieuwe regelgeving inschrijvingen 2023 - 2024

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het LOP Hamme-Zele Secundair Onderwijs met betrekking tot de nieuwe regelgeving voor inschrijvingen vanaf 2023 - 2024.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het LOP Hamme-Zele Secundair Onderwijs met betrekking tot de nieuwe regelgeving voor inschrijvingen vanaf 2023 - 2024.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 27
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

5. Jaarverslag 2021 ILV Burensport Schelde-Durme

Goedkeuring van het jaarverslag 2021 van ILV Burensport Schelde-Durme.
Goedkeuring van het jaarverslag 2021 van ILV Burensport Schelde-Durme.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 27
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

6. Jaarverslag 2021 interlokale vereniging @92

Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor 2021 van de interlokale vereniging @92.
Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag voor 2021 van de interlokale vereniging @92.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 27
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

7. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - vierde selectie

Goedkeuring van een vierde selectie nominatieve toelages voor 2022.
Goedkeuring van een vierde selectie nominatieve toelages voor 2022.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 27
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Michel Meesen, Marc Verberckmoes, Tamara Van Laere, Herman Van Driessche, Fien Van der Slycken, Kim Van Cauteren, Tom Schiettecat, Geert Roosenboom, Marc Ronsse, Vanessa Gelorini, Timothy Debeir, Filip De Wilde, Kathleen De Munck, Dirk De Mey, Geert D'hooghe, Serdar Celik, Evy Beirnaert, Gürkan Aslan, Johan Anthuenis, Thomas Bauwens, Pieter Herwege, Tineke Lootens, Francis De Donder, Bo De Maesschalck, Jos Withofs, Hans Knop, Maria Verheirstraeten, Stefan Bogaerts,

8. Retributiereglement op betalend parkeren

Het belastingreglement op betalend parkeren wordt opgeheven en vervangen door een nieuw retributiereglement op betalend parkeren.
Het belastingreglement op betalend parkeren wordt opgeheven en vervangen door een nieuw retributiereglement op betalend parkeren.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Serdar Celik, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Tom Schiettecat, Fien Van der Slycken, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 15
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen: Francis De Donder, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen,
  Totaal: 12
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

9. Retributiereglement op betalend parkeren in de blauwe zone

Het belastingreglement op betalend parkeren in de blauwe zone wordt opgeheven en vervangen door een nieuw retributiereglement op betalend parkeren in de blauwe zone.
Het belastingreglement op betalend parkeren in de blauwe zone wordt opgeheven en vervangen door een nieuw retributiereglement op betalend parkeren in de blauwe zone.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Serdar Celik, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Tom Schiettecat, Fien Van der Slycken, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 15
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen: Francis De Donder, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen,
  Totaal: 12
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

10. Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement

De gemeenteraad past het reglement Belasting op inname openbaar domein aan.
De gemeenteraad past het reglement Belasting op inname openbaar domein aan.
Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Serdar Celik, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Tom Schiettecat, Fien Van der Slycken, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 14
 • Tegen: Francis De Donder, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Marc Verberckmoes,
  Totaal: 8
 • Onthoudingen: Timothy Debeir, Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Michel Meesen,
  Totaal: 4
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Goedgekeurd

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

11. Aanvullend agendapunt namens N-VA – Zele Vlakaf - Invoeren gele doos

Pdf-versie

Stemming

 • Voor: Francis De Donder, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Kim Van Cauteren, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen,
  Totaal: 13
 • Tegen: Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Serdar Celik, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Tom Schiettecat, Fien Van der Slycken, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere,
  Totaal: 14
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

Verworpen

Aanwezigen bij agendapunt

Maria Verheirstraeten, Hans Knop, Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Thomas Bauwens, Johan Anthuenis, Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Serdar Celik, Geert D'hooghe, Dirk De Mey, Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini, Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren, Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes, Michel Meesen, Bo De Maesschalck, Tamara Van Laere, Stefan Bogaerts,

Sluiting van de zitting

De zitting is gesloten om 00:00