Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 27 jan 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 27 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Goedgekeurd

2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein
Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61

Goedgekeurd

3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61

Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius

Goedgekeurd

4. Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius
Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius

Overname plantrecht - Haststraat - Dossier PR/44/2021

Goedgekeurd

5. Overname plantrecht - Haststraat - Dossier PR/44/2021
De gemeenteraad keurt de overname van het plantrecht voor de bermen gelegen in de Haststraat ter hoogte van de percelen 2-C- 0763, 0764A, goed.

Driesstraat 161 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte

Goedgekeurd

6. Driesstraat 161 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte
Goedkeuren van de ontwerpakte om een deel van een perceel grond gelegen te Zele, Driesstraat 161, op te nemen in het openbaar domein.

Veldekensstraat 173 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte

Goedgekeurd

7. Veldekensstraat 173 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte
Goedkeuren van de ontwerpakte om een perceel grond, gelegen te Zele, Veldekensstraat 173, af te staan aan het openbaar domein.

Verdeling werkingssubsidies GRIS werkjaar 2021

Goedgekeurd

8. Verdeling werkingssubsidies GRIS werkjaar 2021
Gezien de aanhoudende coronasituatie dient een uitzondering toegestaan te worden op de normale verdeling van de werkingssubsidie aan de verenigingen aangesloten bij het GRIS voor werkjaar 2021.

Armoede actieplan - toelages scholen voor kwetsbare leerlingen

Goedgekeurd

9. Armoede actieplan - toelages scholen voor kwetsbare leerlingen
Goedkeuring voor de toekenning van een deel van de middelen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie aan de Zeelse scholen in het kader van acties gericht op kwetsbare leerlingen.

Kennisname ontslag lid beheerraad bibliotheek en aanstelling nieuw lid

Goedgekeurd

10. Kennisname ontslag lid beheerraad bibliotheek en aanstelling nieuw lid
Ten gevolge van het ontslag van een lid van de N-VA - Zele Vlakaf fractie uit de beheerraad van de bibliotheek dient een nieuw lid aangesteld te worden.

Aanvullend agendapunt namens N-VA – Zele Vlakaf - Vaccinatie bij kinderen

11. Aanvullend agendapunt namens N-VA – Zele Vlakaf - Vaccinatie bij kinderen

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein
Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius

Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius
Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Overname plantrecht - Haststraat - Dossier PR/44/2021

De gemeenteraad keurt de overname van het plantrecht voor de bermen gelegen in de Haststraat ter hoogte van de percelen 2-C- 0763, 0764A, goed.
De gemeenteraad keurt de overname van het plantrecht voor de bermen gelegen in de Haststraat ter hoogte van de percelen 2-C- 0763, 0764A, goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Driesstraat 161 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte

Goedkeuren van de ontwerpakte om een deel van een perceel grond gelegen te Zele, Driesstraat 161, op te nemen in het openbaar domein.
Goedkeuren van de ontwerpakte om een deel van een perceel grond gelegen te Zele, Driesstraat 161, op te nemen in het openbaar domein.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Veldekensstraat 173 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte

Goedkeuren van de ontwerpakte om een perceel grond, gelegen te Zele, Veldekensstraat 173, af te staan aan het openbaar domein.
Goedkeuren van de ontwerpakte om een perceel grond, gelegen te Zele, Veldekensstraat 173, af te staan aan het openbaar domein.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Verdeling werkingssubsidies GRIS werkjaar 2021

Gezien de aanhoudende coronasituatie dient een uitzondering toegestaan te worden op de normale verdeling van de werkingssubsidie aan de verenigingen aangesloten bij het GRIS voor werkjaar 2021.
Gezien de aanhoudende coronasituatie dient een uitzondering toegestaan te worden op de normale verdeling van de werkingssubsidie aan de verenigingen aangesloten bij het GRIS voor werkjaar 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Armoede actieplan - toelages scholen voor kwetsbare leerlingen

Goedkeuring voor de toekenning van een deel van de middelen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie aan de Zeelse scholen in het kader van acties gericht op kwetsbare leerlingen.
Goedkeuring voor de toekenning van een deel van de middelen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie aan de Zeelse scholen in het kader van acties gericht op kwetsbare leerlingen.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Kennisname ontslag lid beheerraad bibliotheek en aanstelling nieuw lid

Ten gevolge van het ontslag van een lid van de N-VA - Zele Vlakaf fractie uit de beheerraad van de bibliotheek dient een nieuw lid aangesteld te worden.
Ten gevolge van het ontslag van een lid van de N-VA - Zele Vlakaf fractie uit de beheerraad van de bibliotheek dient een nieuw lid aangesteld te worden.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Aanvullend agendapunt namens N-VA – Zele Vlakaf - Vaccinatie bij kinderen

Pdf-versie