Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 24 mrt 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 24 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Kennisname ontslag raadslid Arthur Cooreman - eedaflegging opvolger

Goedgekeurd

1. Kennisname ontslag raadslid Arthur Cooreman - eedaflegging opvolger
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een raadslid en de eedaflegging van de opvolger.

Hervaststelling rangorde van de raadsleden

Goedgekeurd

2. Hervaststelling rangorde van de raadsleden
De gemeenteraad stelt de rangorde van de raadsleden opnieuw vast.

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

3. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

2022 - Vernieuwen toplagen diverse locaties ( Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)

Goedgekeurd

4. 2022 - Vernieuwen toplagen diverse locaties ( Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)
De toplagen asfalt worden in een aantal straten vernieuwd. De gemeenteraad keurt het bestek, de meetstaat, de plannen en de raming goed en beslist om deze overheidsopdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42

Goedgekeurd

5. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42

Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers

Goedgekeurd

6. Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers
Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers i.k.v. handhavingsproject OVAM

Afwijking belastingreglement inname openbaar domein ikv jaarmarkt 05.04.2022

Goedgekeurd

7. Afwijking belastingreglement inname openbaar domein ikv jaarmarkt 05.04.2022
De gemeenteraad keurt een afwijking op het belastingreglement inname openbaar domein goed in kader van een kwijtschelding van de standgelden voor de jaarmarkt op 4 april 2022.

Afwijking subsidiereglement Cultuurraad voor werkingsjaar 2021

Goedgekeurd

8. Afwijking subsidiereglement Cultuurraad voor werkingsjaar 2021
Goedkeuring van een afwijking op het subsidiereglement voor cultuurverenigingen voor werkingsjaar 2021.

Toerisme Scheldeland vzw : voordragen kandidaat Raad van Bestuur

Goedgekeurd

9. Toerisme Scheldeland vzw : voordragen kandidaat Raad van Bestuur
De gemeenteraad draagt een kandidaat voor namens de gemeente Zele voor de raad van Bestuur van vzw Toerisme Scheldeland.

Goedkeuring wijziging RPR

Goedgekeurd

10. Goedkeuring wijziging RPR
Goedkeuring wijziging RPR

<>1. Kennisname ontslag raadslid Arthur Cooreman - eedaflegging opvolger

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een raadslid en de eedaflegging van de opvolger.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een raadslid en de eedaflegging van de opvolger.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Hervaststelling rangorde van de raadsleden

De gemeenteraad stelt de rangorde van de raadsleden opnieuw vast.
De gemeenteraad stelt de rangorde van de raadsleden opnieuw vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. 2022 - Vernieuwen toplagen diverse locaties ( Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)

De toplagen asfalt worden in een aantal straten vernieuwd. De gemeenteraad keurt het bestek, de meetstaat, de plannen en de raming goed en beslist om deze overheidsopdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
De toplagen asfalt worden in een aantal straten vernieuwd. De gemeenteraad keurt het bestek, de meetstaat, de plannen en de raming goed en beslist om deze overheidsopdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42

Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers

Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers i.k.v. handhavingsproject OVAM
Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers i.k.v. handhavingsproject OVAM
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Afwijking belastingreglement inname openbaar domein ikv jaarmarkt 05.04.2022

De gemeenteraad keurt een afwijking op het belastingreglement inname openbaar domein goed in kader van een kwijtschelding van de standgelden voor de jaarmarkt op 4 april 2022.
De gemeenteraad keurt een afwijking op het belastingreglement inname openbaar domein goed in kader van een kwijtschelding van de standgelden voor de jaarmarkt op 4 april 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Afwijking subsidiereglement Cultuurraad voor werkingsjaar 2021

Goedkeuring van een afwijking op het subsidiereglement voor cultuurverenigingen voor werkingsjaar 2021.
Goedkeuring van een afwijking op het subsidiereglement voor cultuurverenigingen voor werkingsjaar 2021.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Toerisme Scheldeland vzw : voordragen kandidaat Raad van Bestuur

De gemeenteraad draagt een kandidaat voor namens de gemeente Zele voor de raad van Bestuur van vzw Toerisme Scheldeland.
De gemeenteraad draagt een kandidaat voor namens de gemeente Zele voor de raad van Bestuur van vzw Toerisme Scheldeland.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Goedkeuring wijziging RPR

Goedkeuring wijziging RPR
Goedkeuring wijziging RPR
Pdf-versie
Goedgekeurd