Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 24 feb 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 24 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Ronde Van Vlaanderen - goedkeuren politieverordening

Goedgekeurd

2. Ronde Van Vlaanderen - goedkeuren politieverordening
De gemeenteraad keurt de politieverordening goed.

Ronde van Vlaanderen - Cyclo - goedkeuring convenant

Goedgekeurd

3. Ronde van Vlaanderen - Cyclo - goedkeuring convenant
De gemeenteraad keurt het convenant goed.

Kosteloze grondafstand n a v een verkavelingsaanvraag - Hoekstraat 38

Goedgekeurd

4. Kosteloze grondafstand n a v een verkavelingsaanvraag - Hoekstraat 38
Het goedkeuren van de gratis grondafstand, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning, gelegen te Zele, Hoekstraat 38.

Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag Veldeken 172 A/B

Goedgekeurd

5. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag Veldeken 172 A/B
Het goedkeuren van de gratis grondafstand als gevolg van een verkavelingsvergunning, gelegen te Zele, Veldeken 172 A/B.

Overname plantrecht - Goeiende - dossier PR/45/2022

Goedgekeurd

6. Overname plantrecht - Goeiende - dossier PR/45/2022
De gemeenteraad keurt de overname van het plantrecht voor de berm gelegen in Goeiende ter hoogte van het perceel 3/E/0011, goed.

Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststellers IDM

Goedgekeurd

7. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststellers IDM
Voorstel uitgaande van IDM om extra medewerker (die voldoet aan de opleidingsvereisten) aan te stellen als GAS-vaststeller.

Goedkeuring reglement Dijk92

Goedgekeurd

8. Goedkeuring reglement Dijk92
Het bibliotheekreglement werd herbekeken naar aanleiding van de instap van De Leesdijk in Dijk92 en de verdere evolutie naar een nauwere samenwerking tussen de bibliotheken.

Reglement ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein

Goedgekeurd

9. Reglement ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein
De gemeenteraad keurt het nieuwe voorliggende reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein goed.

Toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal voor aankoop -infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst "aankoop van ICT Infrastructuur.

Goedgekeurd

10. Toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal voor aankoop -infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst "aankoop van ICT Infrastructuur.
De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur”

Goedkeuring arbeidsreglement

Goedgekeurd

11. Goedkeuring arbeidsreglement
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement goed.

Goedkeuren nominatieve subsidies 2022

Goedgekeurd

12. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022
De gemeenteraad keurt nominatieve subsidies 2022 goed.

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Ronde Van Vlaanderen - goedkeuren politieverordening

De gemeenteraad keurt de politieverordening goed.
De gemeenteraad keurt de politieverordening goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Ronde van Vlaanderen - Cyclo - goedkeuring convenant

De gemeenteraad keurt het convenant goed.
De gemeenteraad keurt het convenant goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Kosteloze grondafstand n a v een verkavelingsaanvraag - Hoekstraat 38

Het goedkeuren van de gratis grondafstand, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning, gelegen te Zele, Hoekstraat 38.
Het goedkeuren van de gratis grondafstand, onder opschortende voorwaarde van de afgifte van de verkavelingsvergunning, gelegen te Zele, Hoekstraat 38.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag Veldeken 172 A/B

Het goedkeuren van de gratis grondafstand als gevolg van een verkavelingsvergunning, gelegen te Zele, Veldeken 172 A/B.
Het goedkeuren van de gratis grondafstand als gevolg van een verkavelingsvergunning, gelegen te Zele, Veldeken 172 A/B.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Overname plantrecht - Goeiende - dossier PR/45/2022

De gemeenteraad keurt de overname van het plantrecht voor de berm gelegen in Goeiende ter hoogte van het perceel 3/E/0011, goed.
De gemeenteraad keurt de overname van het plantrecht voor de berm gelegen in Goeiende ter hoogte van het perceel 3/E/0011, goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststellers IDM

Voorstel uitgaande van IDM om extra medewerker (die voldoet aan de opleidingsvereisten) aan te stellen als GAS-vaststeller.
Voorstel uitgaande van IDM om extra medewerker (die voldoet aan de opleidingsvereisten) aan te stellen als GAS-vaststeller.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Goedkeuring reglement Dijk92

Het bibliotheekreglement werd herbekeken naar aanleiding van de instap van De Leesdijk in Dijk92 en de verdere evolutie naar een nauwere samenwerking tussen de bibliotheken.
Het bibliotheekreglement werd herbekeken naar aanleiding van de instap van De Leesdijk in Dijk92 en de verdere evolutie naar een nauwere samenwerking tussen de bibliotheken.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Reglement ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein

De gemeenteraad keurt het nieuwe voorliggende reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein goed.
De gemeenteraad keurt het nieuwe voorliggende reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal voor aankoop -infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst "aankoop van ICT Infrastructuur.

De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur”
De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur”
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Goedkeuring arbeidsreglement

De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement goed.
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022

De gemeenteraad keurt nominatieve subsidies 2022 goed.
De gemeenteraad keurt nominatieve subsidies 2022 goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd