Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Gemeenteraad Gemeente Zele

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 21 apr 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 21 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

2. Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het definitief ontwerp, het bestek en de raming voor de opdracht “2022 - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Veldekensstraat en Kortestraat”, worden goedgekeurd.

Werken N446 - grondinname Hansevelde

Goedgekeurd

3. Werken N446 - grondinname Hansevelde
Voor de aanleg van het fietspad in de Bookmolenstraat in Hamme-Zogge, kaderend in het project "heraanleg N446" dient nog een beperkte grondinname gerealiseerd te worden op grondgebied Zele, Hansevelde.

Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - tweede selectie

Goedgekeurd

4. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - tweede selectie
Goedkeuring van een tweede selectie nominatieve toelages voor 2022.

Zefier : goedkeuring agenda algemene vergadering 9 juni 2022

Goedgekeurd

5. Zefier : goedkeuring agenda algemene vergadering 9 juni 2022
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022.

De Watergroep : aanduiding nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

Goedgekeurd

6. De Watergroep : aanduiding nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering
De gemeenteraad duidt een nieuw e vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van De Watergroep

IMEWO : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Goedgekeurd

7. IMEWO : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algeme vergadering van IMEWO.

DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Goedgekeurd

8. DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van DDS.

IDM : aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Goedgekeurd

9. IDM : aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IDM.

Blijdorp III : aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Goedgekeurd

10. Blijdorp III : aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van Blijdorp III.

Gemeenteraadcommissie Ruimtelijke Ordening : aanduiden van een nieuw lid

Goedgekeurd

11. Gemeenteraadcommissie Ruimtelijke Ordening : aanduiden van een nieuw lid
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ruimtelijke ordening.

Gemeenteraadscommissie OCMW en Sociale Zaken : aanduiden van een nieuw lid

Goedgekeurd

12. Gemeenteraadscommissie OCMW en Sociale Zaken : aanduiden van een nieuw lid
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ocmw en sociale zaken.

Verlenen van advies aan het provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen i.v.m. princiepsbeslissing gemeente Lierde tot toetreding hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Goedgekeurd

13. Verlenen van advies aan het provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen i.v.m. princiepsbeslissing gemeente Lierde tot toetreding hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
De gemeenteraad verleent ongunstig advies.

Blijdorp III : goedkeuren agenda algemene vergadering 28 juni 2022

Goedgekeurd

14. Blijdorp III : goedkeuren agenda algemene vergadering 28 juni 2022
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Blijdorp III van 28 juni 2022.

IMEWO : goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2022

Goedgekeurd

15. IMEWO : goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2022
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022.

Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering

Goedgekeurd

16. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Ethias.

Gezamenlijke verklaring betreffende Lange Akker 8 : goedkeuring

Goedgekeurd

17. Gezamenlijke verklaring betreffende Lange Akker 8 : goedkeuring
De gemeenteraad keurt de gezamenlijke verklaring tussen het gemeentebestuur en de NV Sterrebuilding betreffende de herontwikkeling van de site Lange Akker 8 goed.

DDS: goedkeuring agenda algemene vergadering 14 juni 2022

Goedgekeurd

18. DDS: goedkeuring agenda algemene vergadering 14 juni 2022
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering DDS van 14 juni 2022

Bekkenbestuur Benedenscheldebekken: aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger

Goedgekeurd

19. Bekkenbestuur Benedenscheldebekken: aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van Bekkenbestuur Benedenscheldebekken.

Goedkeuring GSM Policy

Goedgekeurd

20. Goedkeuring GSM Policy
De gemeenteraad keurt de GSM Policy goed.

2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus

Goedgekeurd

21. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus
De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot OFP Prolocus voor de 2de pensioenpijler

Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg) – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedgekeurd

22. Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg) – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het bestek en de raming voor de opdracht “2022 - Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg)”, worden goedgekeurd.

Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig

Goedgekeurd

23. Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig
Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig

Punt van Open VLD - Een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele -

24. Punt van Open VLD - Een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele -
Op voorstel van de Open VLD fractie beraadslaagt de gemeenteraad over het voorstel van de Open VLD om een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele te voorzien. Het voorstel werd verworpen.

Punt Open VLD: Geen betalende ondergrondse parking op de Zandbergsite

25. Punt Open VLD: Geen betalende ondergrondse parking op de Zandbergsite
Op voorstel van de Open VLD fractie beraadslaagt de gemeenteraad over het voorstel van de Open VLD om geen betalende ondergrondse parking op de Zandbergsite te voorzien. Het voorstel werd verworpen.

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het definitief ontwerp, het bestek en de raming voor de opdracht “2022 - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Veldekensstraat en Kortestraat”, worden goedgekeurd.
Het definitief ontwerp, het bestek en de raming voor de opdracht “2022 - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Veldekensstraat en Kortestraat”, worden goedgekeurd.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Werken N446 - grondinname Hansevelde

Voor de aanleg van het fietspad in de Bookmolenstraat in Hamme-Zogge, kaderend in het project "heraanleg N446" dient nog een beperkte grondinname gerealiseerd te worden op grondgebied Zele, Hansevelde.
Voor de aanleg van het fietspad in de Bookmolenstraat in Hamme-Zogge, kaderend in het project "heraanleg N446" dient nog een beperkte grondinname gerealiseerd te worden op grondgebied Zele, Hansevelde.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - tweede selectie

Goedkeuring van een tweede selectie nominatieve toelages voor 2022.
Goedkeuring van een tweede selectie nominatieve toelages voor 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Zefier : goedkeuring agenda algemene vergadering 9 juni 2022

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. De Watergroep : aanduiding nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

De gemeenteraad duidt een nieuw e vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van De Watergroep
De gemeenteraad duidt een nieuw e vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van De Watergroep
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. IMEWO : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algeme vergadering van IMEWO.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algeme vergadering van IMEWO.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van DDS.
De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van DDS.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. IDM : aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IDM.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IDM.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Blijdorp III : aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van Blijdorp III.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van Blijdorp III.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Gemeenteraadcommissie Ruimtelijke Ordening : aanduiden van een nieuw lid

De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ruimtelijke ordening.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Gemeenteraadscommissie OCMW en Sociale Zaken : aanduiden van een nieuw lid

De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ocmw en sociale zaken.
De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan in de commissie ocmw en sociale zaken.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Verlenen van advies aan het provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen i.v.m. princiepsbeslissing gemeente Lierde tot toetreding hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De gemeenteraad verleent ongunstig advies.
De gemeenteraad verleent ongunstig advies.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Blijdorp III : goedkeuren agenda algemene vergadering 28 juni 2022

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Blijdorp III van 28 juni 2022.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Blijdorp III van 28 juni 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. IMEWO : goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2022

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Ethias.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van Ethias.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17. Gezamenlijke verklaring betreffende Lange Akker 8 : goedkeuring

De gemeenteraad keurt de gezamenlijke verklaring tussen het gemeentebestuur en de NV Sterrebuilding betreffende de herontwikkeling van de site Lange Akker 8 goed.
De gemeenteraad keurt de gezamenlijke verklaring tussen het gemeentebestuur en de NV Sterrebuilding betreffende de herontwikkeling van de site Lange Akker 8 goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18. DDS: goedkeuring agenda algemene vergadering 14 juni 2022

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering DDS van 14 juni 2022
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering DDS van 14 juni 2022
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19. Bekkenbestuur Benedenscheldebekken: aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van Bekkenbestuur Benedenscheldebekken.
De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van Bekkenbestuur Benedenscheldebekken.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20. Goedkeuring GSM Policy

De gemeenteraad keurt de GSM Policy goed.
De gemeenteraad keurt de GSM Policy goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot OFP Prolocus voor de 2de pensioenpijler
De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot OFP Prolocus voor de 2de pensioenpijler
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>22. Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg) – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek en de raming voor de opdracht “2022 - Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg)”, worden goedgekeurd.
Het bestek en de raming voor de opdracht “2022 - Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg)”, worden goedgekeurd.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>23. Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig

Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig
Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>24. Punt van Open VLD - Een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele -

Op voorstel van de Open VLD fractie beraadslaagt de gemeenteraad over het voorstel van de Open VLD om een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele te voorzien. Het voorstel werd verworpen.
Op voorstel van de Open VLD fractie beraadslaagt de gemeenteraad over het voorstel van de Open VLD om een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele te voorzien. Het voorstel werd verworpen.
Pdf-versie

<>25. Punt Open VLD: Geen betalende ondergrondse parking op de Zandbergsite

Op voorstel van de Open VLD fractie beraadslaagt de gemeenteraad over het voorstel van de Open VLD om geen betalende ondergrondse parking op de Zandbergsite te voorzien. Het voorstel werd verworpen.
Op voorstel van de Open VLD fractie beraadslaagt de gemeenteraad over het voorstel van de Open VLD om geen betalende ondergrondse parking op de Zandbergsite te voorzien. Het voorstel werd verworpen.
Pdf-versie