Agenda van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 27 jan 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61

4. Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine: goedkeuring contract Fluvius

5. Overname plantrecht - Haststraat - Dossier PR/44/2021

6. Driesstraat 161 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte

7. Veldekensstraat 173 - realisatie rooilijn door grondafstand - goedkeuren ontwerpakte

8. Verdeling werkingssubsidies GRIS werkjaar 2021

9. Armoede actieplan - toelages scholen voor kwetsbare leerlingen

10. Kennisname ontslag lid beheerraad bibliotheek en aanstelling nieuw lid