Agenda van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 24 mrt 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Kennisname ontslag raadslid Arthur Cooreman - eedaflegging opvolger

2. Hervaststelling rangorde van de raadsleden

3. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

4. 2022 - Vernieuwen toplagen diverse locaties ( Elststraat, Driesstraat, Durmen, Lokerenbaan en Cederlaan)

5. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren verkoopbeloftes innames 36/38 - 42

6. Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers

7. Afwijking belastingreglement inname openbaar domein ikv jaarmarkt 05.04.2022

8. Afwijking subsidiereglement Cultuurraad voor werkingsjaar 2021

9. Toerisme Scheldeland vzw : voordragen kandidaat Raad van Bestuur

10. Goedkeuring wijziging RPR