Agenda van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 24 feb 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Ronde Van Vlaanderen - goedkeuren politieverordening

3. Ronde van Vlaanderen - Cyclo - goedkeuring convenant

4. Kosteloze grondafstand n a v een verkavelingsaanvraag - Hoekstraat 38

5. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag Veldeken 172 A/B

6. Overname plantrecht - Goeiende - dossier PR/45/2022

7. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststellers IDM

8. Goedkeuring reglement Dijk92

9. Reglement ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein

10. Toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal voor aankoop -infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst "aankoop van ICT Infrastructuur.

11. Goedkeuring arbeidsreglement

12. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022