Agenda van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 21 apr 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

3. Werken N446 - grondinname Hansevelde

4. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - tweede selectie

5. Zefier : goedkeuring agenda algemene vergadering 9 juni 2022

6. De Watergroep : aanduiding nieuwe vertegenwoordiger algemene vergadering

7. IMEWO : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering

8. DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering

9. IDM : aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

10. Blijdorp III : aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

11. Gemeenteraadcommissie Ruimtelijke Ordening : aanduiden van een nieuw lid

12. Gemeenteraadscommissie OCMW en Sociale Zaken : aanduiden van een nieuw lid

13. Verlenen van advies aan het provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen i.v.m. princiepsbeslissing gemeente Lierde tot toetreding hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

14. Blijdorp III : goedkeuren agenda algemene vergadering 28 juni 2022

15. IMEWO : goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2022

16. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering

17. Gezamenlijke verklaring betreffende Lange Akker 8 : goedkeuring

18. DDS: goedkeuring agenda algemene vergadering 14 juni 2022

19. Bekkenbestuur Benedenscheldebekken: aanduiden nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger

20. Goedkeuring GSM Policy

21. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus

22. Nieuwbouw kleuterschool (ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg) – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

23. Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Zele-centrum, opgemaakt door studiegroep Vectris, zal aan een proefperiode onderworpen worden van minimum 6 maanden, gekoppeld aan opvolging en bijsturing indien nodig

24. Punt van Open VLD - Een vrij openingsmoment in het gemeentehuis van Zele -