Agenda van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 07 jul 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: aanpassing onteigeningsplan

3. Kouterstraat/Drieputtenstraat - goedkeuren van het rooilijnplan

4. Beslissing LOP Hamme-Zele SO: nieuwe regelgeving inschrijvingen 2023 - 2024

5. Jaarverslag 2021 ILV Burensport Schelde-Durme

6. Jaarverslag 2021 interlokale vereniging @92

7. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - vierde selectie

8. Retributiereglement op betalend parkeren

9. Retributiereglement op betalend parkeren in de blauwe zone

10. Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement