Agenda van Gemeenteraad Gemeente Zele, zitting van 02 jun 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Collectieve constructieve motie van wantrouwen

3. Verkiezing op basis van gezamenlijke voordracht van de kandidaat-schepenen en eedaflegging .

4. Raad van bestuur AGB : aanduiden nieuw lid

5. NV Elk zijn huis: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger in AV

6. Vereniging voor openbaar groen : nieuwe vertegenwoordiger in de AV

7. Raad van Bestuur IDM : aanduiden nieuwe bestuurder

8. DDS : aanduiden nieuwe vertegenwoordigers in de AV

9. Ethias : nieuwe vertegenwoordiger in AV

10. Beheerscomité Burensportdienst : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger

11. SVK Woonaksent : nieuwe vertegenwoordiger in de AV

12. Aquaflanders vzw : aanduiden nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

13. Gemeenteraadscommissies : aanpassingen in de samenstelling

14. Gemeenteraadscommissies : wijzigingen in de samenstelling

15. Gemeenteraadscommissies : aanduiden van een nieuw lid

16. Gemeenteraadscommisie OCMW en sociale zaken : aanduiden van een nieuwe voorzitter

17. Commissie openbare werken : aanduiden nieuw lid en nieuwe voorzitter

18. Nieuwe vertegenwoordiger N-VA --Zele Vlakaf fractie in beheerraad bibliotheek : goedkeuring

19. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: onteigeningsbesluit - verlengen termijn

20. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Gaverstraat zn

21. Kosteloze grondafstand n.a.v. een verkavelingsaanvraag - Heikant 318 - 324

22. Kosteloze grondafstand - A. Van der Moerenstraat - goedkeuren ontwerpakte

23. Wezepoelstraat 132 - realisatie dmv grondaankoop - goedkeuren ontwerpakte

24. Naamgeving trage wegen: voorlopige aanvaarding

25. Subsidiedossier voor de opstart van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘lokaal woonbeleid’ vanuit DDS

26. Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

27. Advies omtrent de verlenging van de erkenning van de bestaande huisvestingsmaatschappijen GMVW en de Zonnige Woonst in het werkingsgebied Denderregio-Noord (Hamme en Zele)

28. IDM : goedkeuren agenda statutaire algemene vergadering 10 juni 2022.

29. Evaluatie beheersovereenkomst gemeente Zele-AGB Zele voor 2021

30. Goedkeuring leningentabel 2021 AGB Zele

31. Advies van de Gemeenteraad bij de jaarrekening BBC 2021 van het AGB Zele

32. Goedkeuren van de jaarrekening NBB + het verslag van de Raad van Bestuur boekjaar 2021 van het AGB Zele en verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun opdracht.

33. Goedkeuren nominatieve subsidies 2022 - derde selectie

34. Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van de Gemeente Zele

35. Goedkeuren van het deel van de BBC jaarrekening 2021 dat de RvMW heeft vastgesteld.

36. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor kampvervoer

37. Retributiereglement opruimen sluikstort: goedkeuren wijziging art. 3

38. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek H.Hart Durmen

39. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef en Antonius Heikant

40. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde

41. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Ludgerus Centrum Zele

42. Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek OLV7 Weeën Kouter Zele

43. Goedkeuren begrotingswijziging 2022/1 van de brandweerzone Oost

44. Aanstellen omgevingsambtenaar