OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Besluitenlijst van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 27 jan 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie: Raadszaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Goedgekeurd

2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein
Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein

Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein
Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein
Pdf-versie
Goedgekeurd