OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Besluitenlijst van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 24 mrt 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Goedkeuring wijziging RPR

Goedgekeurd

2. Goedkeuring wijziging RPR
Goedkeuring wijziging RPR

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Goedkeuring wijziging RPR

Goedkeuring wijziging RPR
Goedkeuring wijziging RPR
Pdf-versie
Goedgekeurd