OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Besluitenlijst van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 21 apr 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Jaarverslag 2021 en kwaliteitsplanning 2022 voor CWZ De Bron

Goedgekeurd

2. Jaarverslag 2021 en kwaliteitsplanning 2022 voor CWZ De Bron
De raad neemt kennis van het decretaal verplicht jaarverslag van 2021 en de kwaliteitsplanning 2022 voor de erkende woonzorgvoorzieningen van het Centrum Woonzorg Zele De Bron. Het jaarverslag omvat onder meer gegevens over de werking van de verschillende diensten, een evaluatie van de kwaliteitsplanning van 2021 en de kwaliteitsplanning voor 2022. Er worden ook een aantal cijfergegevens met betrekking tot de werking in 2021 toegelicht.

Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering

Goedgekeurd

3. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de agenda voor de algemene vergadering van Ethias goed.

Kennisname ontslag lid van het BCSD en aanstelling van een nieuw lid.

Goedgekeurd

4. Kennisname ontslag lid van het BCSD en aanstelling van een nieuw lid.
De RVMW neemt kennis van het ontslag van een lid van het BCSD en de aanstelling van een nieuw lid.

Goedkeuring GSM policy

Goedgekeurd

5. Goedkeuring GSM policy
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de GSM policy goed.

2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus

Goedgekeurd

6. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de toetreding tot OFP Prolocus voor de 2de pensioenpijler

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Jaarverslag 2021 en kwaliteitsplanning 2022 voor CWZ De Bron

De raad neemt kennis van het decretaal verplicht jaarverslag van 2021 en de kwaliteitsplanning 2022 voor de erkende woonzorgvoorzieningen van het Centrum Woonzorg Zele De Bron. Het jaarverslag omvat onder meer gegevens over de werking van de verschillende diensten, een evaluatie van de kwaliteitsplanning van 2021 en de kwaliteitsplanning voor 2022. Er worden ook een aantal cijfergegevens met betrekking tot de werking in 2021 toegelicht.
De raad neemt kennis van het decretaal verplicht jaarverslag van 2021 en de kwaliteitsplanning 2022 voor de erkende woonzorgvoorzieningen van het Centrum Woonzorg Zele De Bron. Het jaarverslag omvat onder meer gegevens over de werking van de verschillende diensten, een evaluatie van de kwaliteitsplanning van 2021 en de kwaliteitsplanning voor 2022. Er worden ook een aantal cijfergegevens met betrekking tot de werking in 2021 toegelicht.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de agenda voor de algemene vergadering van Ethias goed.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de agenda voor de algemene vergadering van Ethias goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Kennisname ontslag lid van het BCSD en aanstelling van een nieuw lid.

De RVMW neemt kennis van het ontslag van een lid van het BCSD en de aanstelling van een nieuw lid.
De RVMW neemt kennis van het ontslag van een lid van het BCSD en de aanstelling van een nieuw lid.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Goedkeuring GSM policy

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de GSM policy goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de GSM policy goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de toetreding tot OFP Prolocus voor de 2de pensioenpijler
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de toetreding tot OFP Prolocus voor de 2de pensioenpijler
Pdf-versie
Goedgekeurd