OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Besluitenlijst van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 07 jul 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De Raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Audio : kennisname jaarrekening 2021

Goedgekeurd

2. Audio : kennisname jaarrekening 2021
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2021 van Audio.

Audio : goedkeuring toetreding nieuwe leden

Goedgekeurd

3. Audio : goedkeuring toetreding nieuwe leden
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toetreding goed van de nieuwe leden van Audio.

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De Raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De Raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Audio : kennisname jaarrekening 2021

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2021 van Audio.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2021 van Audio.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Audio : goedkeuring toetreding nieuwe leden

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toetreding goed van de nieuwe leden van Audio.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toetreding goed van de nieuwe leden van Audio.
Pdf-versie
Goedgekeurd