OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele

Besluitenlijst van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 02 jun 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 02 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

Goedgekeurd

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De Raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.

Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van het OCMW Zele

Goedgekeurd

2. Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van het OCMW Zele
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de BBC jaarrekening 2021 van het OCMW Zele vast.

<>1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

De Raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
De Raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de voorgaande vergadering goed.
Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van het OCMW Zele

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de BBC jaarrekening 2021 van het OCMW Zele vast.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de BBC jaarrekening 2021 van het OCMW Zele vast.
Pdf-versie
Goedgekeurd