Agenda van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 27 jan 2022, 00:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar gemeente voor opname in openbaar domein