Agenda van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 24 mrt 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Goedkeuring wijziging RPR