Agenda van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 24 feb 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal voor aankoop -infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst "aankoop van ICT Infrastructuur.

3. Goedkeuring basisregistratie schuldbemiddeling 2021

4. Goedkeuren bestek en gunningswijze overheidsopdracht optimalisatie koelinstallatie CWZ De Bron

5. Groep van assistentiewoningen - nieuwbouw 35 assistentiewoningen - goedkeuring van lastvoorwaarden en gunningswijze

6. Goedkeuring arbeidsreglement