Agenda van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 21 apr 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Jaarverslag 2021 en kwaliteitsplanning 2022 voor CWZ De Bron

3. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering

4. Kennisname ontslag lid van het BCSD en aanstelling van een nieuw lid.

5. Goedkeuring GSM policy

6. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus