Agenda van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 07 jul 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Audio : kennisname jaarrekening 2021

3. Audio : goedkeuring toetreding nieuwe leden