Agenda van Raad Maatschappelijk Welzijn OCMW Zele, zitting van 02 jun 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering

2. Vaststelling van de BBC jaarrekening 2021 deel van het OCMW Zele